donderdag 28 mei 2020

vrijdag 29 mei

Wat een leuke brieven zeg! Choco en ik hebben ze in één ruk gelezen. (nu ja... ik moet ze voorlezen want Choco kan eigenlijk nog niet zo goed lezen)Anna vroeg wanneer ze terug naar school mag... wel dat wordt dan wellicht heel binnenkort! Médard vroeg zich af of ik een leuke tijd heb gehad tijdens de coronatijden... neen dus, ik ga veel liever naar school. Luca schreef dat hij een grote fan is van Harry Potter en maakte daar een prachtige tekening bij! Ziva liet me weten dat ze samen met haar mama iedere morgen voor het ontbijt gaat lopen. Noa heeft zich niet verveeld want ze heeft 24 cavia's en 4 geiten. Louisa heeft dan weer een supertoffe wandeling gemaakt : start aan de Wara in Waardamme. Moet je ook eens doen, zegt ze. Elize maakt samen met haar mama veel dessertjes klaar. Cor wist te vertellen dat hij er een neefje bij heeft : kleine Seppe. In de supermooi-versierde brief van Alany las ik dat ze slijm maakt en daarmee uren kan spelen! SLIJM? Van Juliette vernam ik dat ze iedere dag wel de klasblog leest, maar dat ze eigenlijk het liefst ons allemaal in het echt wil terug zien! Wel, Juliette, dat komt in orde. Volgende week of de week erop zien we elkaar allemaal terug. OEF! Ook juf Maddy was in de wolken met al de brieven die ze van jullie kreeg.

A. MEETKUNDE           Gelijkvormigheid en gelijkheid

Sprong 11      les 135     Werkschrift 11-12

Makkelijk hoor... maar toch een beetje moeilijk! We starten met een filmpje.
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/gelijkvormigheid

oef 1

  • Gelijk is gelijk!  De figuur (fles, pan, gitaar) heeft precies dezelfde vorm en is precies even groot. (2 kruisje xx onder de figuren rechts die gelijk zijn aan de figuur links)
  • Gelijkvormig heeft wel dezelfde vorm maar is niet even groot. De figuur kan dus groter of kleiner zijn. (1 kruisje x onder de figuren rechts die gelijkvormig zijn aan de figuur links)
  • Niet gelijkvormig (dus verschillend) wil zeggen dat de figuur anders is, dus een andere vorm heeft. (geen kruisje) Leuk toch?
oef 2

Deze oefening moet je heel traag en heel aandachtig maken... want hier moet je echt precies werken! Gelukkig staan er roostertjes om je te helpen.
  • de bal : Teken ernaast ook een bal die helemaal gelijk is. De bal moet dus precies dezelfde vorm hebben maar ook precies even groot zijn. Doe dat traag en kijk goed naar het rooster in het voorbeeld. Als je goed dijkt weet je waar jouw lijntjes moeten komen.
  • het kasteel : Teken ernaast een kasteel (hier met een lat) die gelijkvormig is. Het kasteel zal dezelfde vorm hebben maar zal wel groter zijn. Zet je bril op het puntje van je neus want alle muren, alle vensters en torens moeten op de juiste plaats komen.
  • het meisje : Ernaast een gelijkvormig meisje tekenen... ze zal wel kleiner zijn. Dit is wel de moeilijkste oefening maar zo'n stoere ridder/mooie jonkvrouw als jij kan dat. Véééééél Succes.
B. TAAL                             Bijvoeglijke naamwoorden


Thema 9     Les 4     werkschrift 56-57

Bekijk eerst de twee filmpjes die klaarstaan bij je Bingeltaken. Dus nu eerst naar je Bingeltaken... filmpjes bekijken en dan terug naar de klasblog. Ook je werkschrift openleggen op bladzijde 56. Vergeet niet net en zonder fouten te werken.

oef 1

Lees eerst aandachtig wat er in het kadertje onderaan de bladzijde staat. OK? Hier gaan we : woordjes invullen die zeggen hoe iets of iemand is.

voorbeeld : Op een oud tafeltje staat een moderne vaas. (Zorg ervoor dat je verschillende bijvoeglijke naamwoorden invult... anders wordt het een beetje saai natuurlijk)

oef 2

Schrijf dit maar netjes en juist over.
Een tekst met bijvoeglijke naamwoorden is veel leuker om te lezen.

oef 3

Lees eerst aandachtig het kadertje bovenaan de bladzijde. De trappen van vergelijking.

voorbeeld : groot → groter → grootst / dom → dommer → domst / traag → trager → traagst

Vul nu onder Joris de volgende woorden onder elkaar in. Wat komt er bij Mo en Steven?

Joris              Mo              Steven
sterk     → ................ → ................
handig  → ................ → ................
slim      → ................ → ................

oef 4

Net zoals bij oefening 1 moet je hier opnieuw bijvoeglijke naamwoorden invullen zodat de tekst veel leuker wordt. Denk eraan... het moet hoe-woorden zijn die meer uitleg geven over hoe iets of iemand is.

voorbeeld : rappe paarden is prima, want 'rappe' vertelt hoe onze paarden zijn.
                   twee paarden is fout, want 'twee' vertelt niet hoe onze paarden zijn.

C. MUZISCHE                 Slinkachu

Ken je hem nog? Neem maar eens een kijkje op https://slinkachu.com/ of kijk naar dit filmpje over hoe hij zijn kunstwerkjes maakt. ( https://www.youtube.com/watch?v=aJdh_G2ZhSE ) We hebben de opdracht al eens in groepjes in de klas gemaakt. Nu moet je thuis alleen aan de slag. (misschien helpt je mama of papa of je grote broer of zus wel een handje)

Je hebt dus nodig : kleine figuurtjes ( Lego, Playmobil, ... ) en iets wat een normale grootte heeft. Groot en klein moeten wel iets met mekaar te maken hebben.

voorbeeld : twee kleine ventjes die de veters van jouw schoen proberen te openen.

SLINKA ... WIE? SLINKACHU! | Óscar Romerocollege      (een voorbeeldje uit een andere school natuurlijk)

Zoek ook een geschikt plekje in je huis. Neem er een paar foto's van (misschien helpt papa of mama wel eventjes) en mail jouw beste foto naar  lieven.claeys@scholengruuthuse.net . Ik verwacht jullie foto's ten laatste volgende week woensdag, dus op 03 juni. Maak er iets leuks van.


😅😙😶😭😮😯😰😱😲😳😴😵😶🙀😿😿😾😽😼😻😺😹😸😷😣😤😥😦😧

O ja, omdat het al een hele tijd geleden is dat je je klasgenootjes hebt gezien (misschien ben je al vergeten hoe ze eruit zien) nog enkele lieve snoetjes van leerlingen uit de klas. Heb je alle vriendjes en vriendinnetjes herkend op de vorige vrijdagen? Bekijk vandaag deze 3 maar eens! De volgende keer komen de laatste gekke gezichten van onze klas aan de beurt. 😁


  woensdag 27 mei 2020

donderdag 28 mei

Goeie morgen ,

alweer donderdag , eigenlijk gaat het toch wel snel vind ik .
Morgen vrijdag, dan zet meester Lieven de taken klaar en het gesprek is dan om 11u15.
Ik wens jullie een stralend weekend !!
Het  is een verlengd weekend, want het is zondag het feest van Pinksteren, maandag pinkstermaandag.
Een extra vrije dag , dat betekent dat er maandag geen taken zijn.

juf Maddy

Hieronder de taken voor vandaag .

08.45 - 09.00 : LEZEN VAN DE KLASBLOG 

09.00 - 09.45 : TAAK 1  (TAAL of WISKUNDE )
TAAL : INOEFENEN WOORDPAKKET 27 Stappenblok p. 107-108-109-110
Lees zeer goed de oefeningen ! 
Eerst goed kijken en dan JUIST overschrijven !

* p. 107 oef 1 : Maak van elke zin een goede VRAAGZIN en ONDERSTREEP alle                                                  pakketwoorden.
                          Denk aan de hoofdletters en leestekens.
                          Voorbeeld : In de vijver zwemmen allerlei vissen .
                                 -> Zwemmen allerlei vissen in de vijver ? 

              oef. 2 : Vul de ei-brief aan .(zoek die op in je werkschrift spelling)

* p. 108 oef. 1 : Maak goede zinnen , vergeet de hoofdletters en leestekens niet.
                           Onderstreep alle ei en ij woorden .

              oef. 2 : Maak telkens 2 goede samenstellingen.

* p. 109 oef. 3 : Vervang door de juiste letters , schrijf de volledige woorden op .

              oef. 4 : Ontcijfer de woorden, schrijf dan enkel de woorden op. 

* p. 110 oef. 3 : Vul de juiste vorm van het werkwoord in .
      
              oef. 4 : MAG-opdracht
     

09.45 - 10.00 : TAFELDICTEE  
(eerst de oplossingen van dinsdag 26 mei :750 / 1000 / 231 / 750 / 400 // 108 /210 / 9 / 250 / q 3 r 3)

9 x 107 = ............                              110 : 10 = ..........
6 x 160 = ............                              864 : 8 = ............
4 x 250 = ............                              930 : 3 = ............
8 x 3 = .........                                       25 : 5 = ............
48 x 5 x 2 = ................                        19 : 7 = q ... r .....

10.00 - 10.30 : PAUZE 

10.30 - 11.15 : TAAK 2 ( WISKUNDE  of TAAL )
WISKUNDE : SPRONG 11 LES 141 HERHALING p. 25-26-27 (werkschrift D ) p. 28 NIET
*Dit is herhaling , maar lees steeds eerst zeer goed de opdracht zodat je weet wat je moet doen.
*Werk net en verzorgd, controleer je werk .
   -> cijferoefeningen los je op met potlood.

11.15 - 11.45 : WERO (vervolg) / LEESKWARTIER 

We gaan verder met : Zonnestraal 11 "Achter de schermen van de ZOO "
(deze week enkel lezen van Zonnestraal 11 / nog geen opdrachten in het werkboekje)

We bekijken: 

 1. De verschillende beroepen van het park . 
2.  De verschillende manieren van voederen.
3.  De verschillende manieren van verzorgen.
4.  Het onderhoud van het park.
5.  Het nut van dierenparken.

Vandaag lees je heel aandachtig p. 10 - 11 - 12 - 13  
morgen vrijdag 29 mei lees je p. 14 - 15 - 16 
Af en toe stop je even met lezen en stel je jezelf een vraag:
-->Waarover gaat het stukje tekst?
-->Snap ik de inhoud van het stukje tekst?
--> Belangrijke woorden (sleutelwoorden ) duid je aan met fluostift.
-->Noteer moeilijke woorden die je niet begrijpt in je kladschrift. 
     * je kan uitleg vragen aan iemand, (ouders , broer , zus ....)
     * je kan de woorden opzoeken in een boek / internet ....
     * je kan uitleg vragen tijdens ons videogesprek.

11.45 -12.00 : LEESKWARTIER (eigen boek of boek /strip uit de boekenkast op Bingel)
                       of lezen in je Zonnestraal 11 (zie opdracht hierboven)

12.00 - 13.00 : LUNCH 

13.00 - 14.00 : VIDEOGESPREK  
Zorg dat alles klaarligt : werkschriften en schrijfgerief 

dinsdag 26 mei 2020

Woensdag 27 mei

Goeie morgen,

het is alweer woensdag , dit betekent dat er een pakket Bingeltaken klaarstaat.

Bingel - MaterDei

Probeer deze tegen de middag te maken , dan kan je vanmiddag veel spelen .

juf Maddy

dinsdag 26 mei

Goeie morgen ,

Hieronder de taken voor vandaag .
En volg de stappen in de juiste volgorde.


juf Maddy

08.45 - 09.00 : LEZEN VAN DE KLASBLOG 

09.00 - 09.45 : TAAK 1  ( WISKUNDE of TAAL

WISKUNDE : Sprong 11 les 137 Cijferen delen , werkschrift D p. 15-16-17 
                         We maken vandaag delingen waarbij het Honderdtal groter is dan de deler,
                         en het Honderdtal is niet deelbaar .

Hoe ga ik te werk ? 

1. Bekijk eerst dit filmpje .

2. Bekijk nu ook de uitleg van de oefeningen in je werkschrift (juf Maddy)
    Cijferen delen les 137 (H is niet deelbaar )

3. Maak nu de oefeningen in je werkschrift p.15-16-17
    ->schrijf de oefening met balpen
    -> los op met potlood.

09.45 - 10.00 : TAFELDICTEE 
(eerst de oplossingen van maandag 25 mei : 850 / 924 / 420 / 480 / 76 //  210 / 108 / 32 / 15 / q 8 r 7 )

25 x 30 = .....                                  756 : 7 = ......
50 x 20 = .....                                  840 : 2 : 2 = .........
7 x 33 = ......                                      36 : 4 = .........
10 x 75 = ......                                 500 : 2 = .......
80 x 5 = ......                                     27 : 8 = q ... r ....

10.00 - 10.30 : PAUZE

10.30 - 11.15 : TAAK 2 ( TAAL  of WISKUNDE  )
TAAL : Thema 9 Met paard en zwaard.
              -> Les 1 : Hoe word ik ridder ? 
Jammer dat we niet naar Gent konden gaan, want dan gingen we alles weten over ridders , kastelen, jonkvrouwen.....
Gelukkig kunnen we veel hierover lezen in ons TAALBOEK B p. 44-45-46

Hoe ga ik te werk ? 
1. Woordenschat : lees / bekijk eerst p. 44 in je TAALBOEK B Ridders en jonkvrouwen .
2. Bekijk volgende filmpjes van schooltv . (lukt het niet onmiddellijk , dan moet je de pagina 
    'opnieuw  laden '

    Ridders in dienst van de heer .

    Aanval op een kasteel 

    Het kasteel: overal op voorbereid

3. LEES nu in je TAALBOEK B p. 45-46 Les 1 Hoe word ik ridder ? 

Nu weet je ook al heel wat meer over ridders en kastelen .
We maken nog geen oefeningen vandaag in ons werkschrift .

11.15 - 11.45 : WERO (vervolg) / LEESKWARTIER 

We gaan verder met : Zonnestraal 11 "Achter de schermen van de ZOO "
(deze week enkel lezen van Zonnestraal 11 / nog geen opdrachten in het werkboekje)

We bekijken: 

 1. De verschillende beroepen van het park . 
2.  De verschillende manieren van voederen.
3.  De verschillende manieren van verzorgen.
4.  Het onderhoud van het park.
5.  Het nut van dierenparken.

Vandaag lees je heel aandachtig p. 6-7- 8- 9
Af en toe stop je even met lezen en stel je jezelf een vraag:
-->Waarover gaat het stukje tekst?
-->Snap ik de inhoud van het stukje tekst?
--> Belangrijke woorden (sleutelwoorden ) duid je aan met fluostift.
-->Noteer moeilijke woorden die je niet begrijpt in je kladschrift. 
     * je kan uitleg vragen aan iemand, (ouders , broer , zus ....)
     * je kan de woorden opzoeken in een boek / internet ....
     * je kan uitleg vragen tijdens ons videogesprek.

11.45 -12.00 : LEESKWARTIER (eigen boek of boek /strip uit de boekenkast op Bingel)
                       of lezen in je Zonnestraal 11 (zie opdracht hierboven)

12.00 - 13.00 : LUNCH  

13.00 - 14.00 : VIDEOGESPREK 

We beginnen met rekenen, leg dus al je werkschrift klaar !


zondag 24 mei 2020

Maandag 25 mei


Goeie morgen lieve studentjes,

na een verlengd weekend kunnen we er weer tegen aan.
Ondertussen al 10 weken voorbij , we starten week 11 .
En wie weet,  is dit  dan ook onze laatste week van online lesgeven ??
Dinsdag 2 juni kunnen we misschien terug met zijn allen  naar de klas !
Het is nu nog wachten wat de Veiligheidsraad beslist en ook nog te zien of
de school het georganiseerd kan krijgen.
We moeten dus nog wat afwachten .....
Maar jullie zullen tijdig op de hoogte gebracht worden .
Ben je ook al wat nieuwsgierig ? Ik wel hoor !
Maar eerst nog deze week ons beste beentje voorzetten !!

Ik kreeg ook nog enkele brieven , leuk om te lezen .
Sommige vervelen zich af en toe , andere vinden het leuk om wat langer te kunnen slapen, veel te kunnen spelen.....op de trampoline, in het nieuwe zwembad, fietsen op een nieuwe fiets, je haar niet elke dag moeten wassen .......
We zullen elkaar veel te vertellen hebben.

Geen beschrijving beschikbaar.


juf Maddy

Hieronder de taken voor vandaag .

08.45 - 09.00 : LEZEN VAN DE KLASBLOG 

09.00 - 09.45 : TAAK 1  (TAAL of WISKUNDE )
TAAL : WOORDPAKKET 27  Werkschrift spelling p. 59-60  
We herhalen de  * tweeklank ei -> met de ei van trein.
                             * tweeklank ij -> met de ij van blij.

Hoe ga ik te werk ?
1. Beluister eerst het ei lied dat klaarstaat bij jouw Bingeltaken
2. Lees nu de woorden van WP 27 (kader bovenaan p. 59)
3. Duid de ei aan met geel  / ij met oranje 
4. Lees het kader onder de woorden 
    -> lees achteraan je werkschrift spellingweter 19  p. 88  (ei-lied en ei-brief van Saar)
                                                     en  spellingweter 20 p. 89 (ij van blij )
5. Maak nu de oefeningen .
    -> lees eerst de opdracht.
    -> eerst denken  en dan schrijven.
    -> werk en schrijf netjes !
    
Oef. 1 : Schrijf de woorden correct over.
Oef. 2 : Lees van boven naar beneden.
Oef. 3 : Zoek in elke slang het pakketwoord en schrijf op ( 1 woord maar van elke slang !!)
Oef. 4 : Rangschik in de juiste kolom: ei of ij.
Oef. 5 : Vul in met ei of ij .

09.45 - 10.00 : TAFELDICTEE 
(eerst de oplossingen van dinsdag 19 mei : 760 / 320 / 90 / 240 / 1000 // 92 / 60 / 60 / 71 / q 4 r2 )

5 x 85 x 2 = ............                                 630 : 3 = .........
3 x 308 = ...............                                  864 : 8 = ........
7 x 60 = .........                                             96 : 3 = .......
6 x 80 = ...........                                           75 : 5 = .......
4 x 19 = .......                                               79 : 9 = q ... r ....

10.00 - 10.30 : PAUZE  

10.30 - 11.15 : TAAK 2 ( WISKUNDE  of TAAL )
WISKUNDE : Sprong 11 les 136 :Delers en veelvouden , werkschrift D p.13-14  

Vorige week leerden we de DELERS zoeken van een getal,
vandaag leren we wat VEELVOUDEN zijn.
VEELVOUDEN  zijn de producten (uitkomsten van de maaltafels) van de tafels . 

-> de veelvouden van 2 (tellen met sprongen van 2 ) 0 , 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 , 22 ...
-> de veelvouden van 3 (tellen met sprongen van 3 ) 0, 3 , 6 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18 , 21 , 24 , 27 , 30 , 33.
-> de veelvouden van 4 (tellen met sprongen van 4 ) 0 , 4 , 8 , 12 , 16 , 20 , 24 , 28 , 32 , 36 , 40 , 44 ,.
-> ....

Hoe ga ik tewerk ?
1. Bekijk eerst deze les 

2. Bekijk nu de uitleg van de oefeningen (juf Maddy)
les 136 Veelvouden 


11.15 - 11.45 : WERO / LEESKWARTIER 

Nu de dierenparken terug open zijn , starten we met Zonnestraal 11 :
"Achter de schermen van de ZOO "
Misschien heb je ondertussen wel een bezoek gebracht aan een dierenpark ?
(deze week enkel lezen van Zonnestraal 11 / nog geen opdrachten in het werkboekje)

We bekijken in  dit Zonnestraal :

 1. De verschillende beroepen van het park . 
2.  De verschillende manieren van voederen.
3. De verschillende manieren van verzorgen.
4. Het onderhoud van het park.
5. Het nut van dierenparken.

Vandaag lees je heel aandachtig p. 2 - 3 - 4 - 5.
Af en toe stop je even met lezen en stel je jezelf een vraag:
-->Waarover gaat het stukje tekst?
-->Snap ik de inhoud van het stukje tekst?
--> Belangrijke woorden (sleutelwoorden ) duid je aan met fluostift.
-->Noteer moeilijke woorden die je niet begrijpt in je kladschrift. 
     * je kan uitleg vragen aan iemand, (ouders , broer , zus ....)
     * je kan de woorden opzoeken in een boek / internet ....
     * je kan uitleg vragen tijdens ons videogesprek.

11.45 -12.00 : LEESKWARTIER (eigen boek of boek /strip uit de boekenkast op Bingel)
                       of lezen in je Zonnestraal 11 (zie opdracht hierboven)

12.00 : Middag , smakelijk !

Morgen om 13 uur horen we elkaar !
Tot morgen !
Zorg dat alles klaar ligt :))

dinsdag 19 mei 2020

Woensdag 20 mei

Dag jongens👦 en meisjes👧,

zoals gezegd wordt de woensdag vanaf vandaag een beetje anders ingevuld .
Jullie krijgen voortaan op woensdag een pakket Bingeltaken :
 wat afwisseling van wiskunde, taal en spelling.
Zo oefenen we verder in wat we geleerd hebben en kan ik ook zien wat goed gaat maar ook wat nog niet zo goed lukt.
Deze taken moeten gemaakt worden tegen 12 u 's middags.
En dan om 12 u verlengd WEEKEND !!
Geniet ervan ,want het zal stralend weer zijn !!☀☀☀

Ik kreeg al 4 brieven in de brievenbus !!
Leuk hoor , ik ben heel benieuwd wat jullie te vertellen hebben .
Ook kreeg ik een mooie kleurprent van Anahi , Jefke 🐶ziet er prachtig uit !

juf Maddy


Geen beschrijving beschikbaar. Geen beschrijving beschikbaar.

Via deze link kan je een filmpje van de opvang bekijken, er zijn enkele kinderen van de klas te zien die druk aan het werk zijn !

opvang L 3 - L 4 - L 5

maandag 18 mei 2020

Dinsdag 19 mei


Hallo allemaal,

de taken voor vandaag staan klaar .
Eerst alles zeer goed lezen en dan kan je aan de slag !
Het gaat goed vooruit :))

juf Maddy


De taken voor vandaag zijn :

08.45 - 09.00  : LEZEN VAN DE KLASBLOG 

09.00 - 09.45  : TAAK 1 (TAAL of WISKUNDE )
TAAL : Thema 8 les 8 Nadenken over zinnen (dit is een herhalingsles )
               Werkschrift Tijd voor Taal B p. 48-49-50. 

Hoe ga ik te werk ? 
1. BEKIJK eerst de opgenomen les .

Thema 8 les 8 Nadenken over zinnen


2. MAAK nu pas de oefeningen , lees eerst goed de opdrachten zodat je weet wat je moet doen.
    Eerst ook nadenken en dan pas schrijven, zo kan je veel netter werken.


09.45 - 10.00 : TAFELDICTEE 
(eerst de oplossingen van maandag 18 mei : 630 / 540 / 0 / 900 / 672 // 17 / 60 / 20 / 90 / q 5 r 2)

20 x 38 = .....                                            184 : 2 = ......
40 x 4 x 2 = .........                                    360 : 6 = ......
5 x 18 = .....                                              300 : 5 = ......
2 x 2 x 60 = ........                                     710 : 10 = .....
4 x 250 =                                                     56 : 9 = q ... r ....

10.00 - 10.30 : PAUZE 

10.30 - 11.15  : TAAK 2 (WISKUNDE of  TAAL )
WISKUNDE : Sprong 12 les 145 Hoofdrekenen tot 1000 herhaling , enkel p. 32 oefening 1 !
Maak volgende delingen, sommige oefeningen weet je zo uit het hoofd, 
andere oefeningen schrijf je best uit met tussenstappen .
Het quotiënt (uitkomst van de deling) kleur je telkens in het rooster , zo weet je hoeveel punten 
Jantje heeft.

11.15 - 11.45 : WERO (zie opdracht bij gisteren )
Verder werken in je boekje : "Hoe groen is jouw gemeente " 

11.45 - 12.00 : LEESKWARTIER (eigen boek of boek/strip uit de boekenkast op Bingel)

12.00 - 13.00 : LUNCH Smakelijk !

13.00 - 14.00 : VIDEOGESPREK 
Zorg dat alles klaarligt !

vrijdag 29 mei

Wat een leuke brieven zeg! Choco en ik hebben ze in één ruk gelezen. (nu ja... ik moet ze voorlezen want Choco kan eigenlijk nog niet zo goe...