woensdag 29 april 2020

Donderdag 30 april

Goeiemorgen,

                        eerst en vooral wensen we Mila een gelukkige verjaardag !!
                        Hieperdepiep hoera !! Maak er een leuke dag van !


09.45 - 09.00  : LEZEN VAN DE KLASBLOG 

09.00 - 09.45  : TAAK 1 (TAAL of WISKUNDE

TAAL : Inoefenen Woordpakket 24 Stappenblok ( ringmapje )  p. 95-96-97 (MOET ) 
                                                                                                             p. 98 (MAG)
Lees zeer goed de opdrachten vooraleer je begint !
p. 95  oef 1 : Neem je werkschrift van spelling op p. 53 en zoek nu van welke woorden
                      uit het WP deze medeklinkers zijn .

                   voorbeeld:  nvlln -> aanvallen
  
          oef 2 : Vul aan met de voorvoegsels be - ge- of -ver
                      of vul achteraan aan met - eren  - elen - enen 
                     Kijk dus goed of het spaarpotje VOORAAN of ACHTERAAN staat.

                   voorbeeld 1: babb........... -> babbelen    voorbeeld 2:  ..........raken  ->  geraken 

          oef  3 : Kies 3 woorden uit oefening 2 en maak er telkens een goede zin mee (3 zinnen dus)
                       Denk aan de hoofdletters en leestekens.

p. 96 oef . 1 : Schrijf de zinnen over en schrijf van de onderstreepte woorden het verkleinwoord.
                       Let er ook op dat je ALLE woorden correct overschrijft.

                     voorbeeld: Een kat  en een hond spelen samen buiten.
                       ->             Een katje en een hondje spelen samen buiten.

         oef. 2  : Vul de raadsels in , welk woord ? (tegenstellingen)

                      voorbeeld : Geen nichtje , maar een neefje.

p. 97 oef 4 : Schrijf de woorden bij de juiste doos .
                     Opgelet ! lange e   / lange u (kleurde doos  met rood )
                                      korte o   / korte a (kleur de doos met groen )
                                      Lees nu de woorden en kleur ze in de passende kleur, 
                                       schrijf ze nu bij de juiste doos.

          oef  5 : MAG opdracht 
p. 98  oef 3  : MAG opdracht 
             
09.45 - 10.00 : TAFELDICTEE ( in apart schriftje of op een blaadje schrijf de oefeningen over)
Eerst de oplossingen van gisteren woensdag 29 april

480 / 939 / 400 / 1000 / 36  ///   40 / 40 / 105 / 84 / q 3 r 3 

17 x 0 x 6 = ....                   180 : 9 = .........
3 x 55 = .........                     36 : 2 : 2 = ......
9 x 106 = .......                     500 : 4 = ..........
7 x 3 x 20 = ..........              560 : 8 = .........
8 x 8 = .......                         31 : 6 = q ... r ...

10.00 - 10. 30  : PAUZE (doe wat je leuk of ontspannend vindt)

10.30-11.15  :   TAAK 2 ( WISKUNDE of TAAL

WISKUNDE : Rekensprong D les 132 p. 5 ENKEL oefening 1 !

Je maakt vandaag enkel oefening 1 :
de eerste 2 kolommen ( + en - maak je rustig , NIET tegen de tijd dus -> schrijf gerust uit met  tussenstappen)
* de laatste 2 kolommen ( x en : probeer je wel tegen de tijd te maken, elke kolom 2 minuten)
Dit is een goede herhaling en hier zou je echt niet veel foutjes mogen maken.
Neem een schriftje bij de hand of een kladblad.

1 ste kolom : 15 optellingen -> je noteert de oefeningen in het lang waar jij het nodig vindt 
2 de kolom :  15 aftrekkingen -> ook hier schrijf je best de oefeningen uit met tussenstappen.
3 de kolom :  15 vermenigvuldigingen -> dit moet je echt wel vlot  kunnen.
4 de kolom : 15 delingen -> ook dit kan je vlot 

11.15 - 11.45 : WERO (verder werken aan je taken : zie klasblog dinsdag 28 april )

11.45- 12.00 : KWARTIERLEZEN

12.00 - 13.00 : LUNCH

13.00 - 14.00  : VIDEOGESPREK  (zie tips bij dinsdag 28 april )

Morgen 1 mei =  VRIJE DAG -> geen taken dus 

MAAR........ mag ik jullie een taakje geven tegen volgende week ? 
We moeten nog leren over de kilometer.  Daarom zou ik vragen om samen met jullie gezin 
eens precies één kilometer te stappen vanaf jullie huis . Je stapt de deur uit en gaat richting school. 
Jullie ouders hebben misschien wel een app op hun GSM waarmee ze dat precies kunnen meten.  Kan je dit ook aanduiden op een kaartje ? 

https://www.google.com/maps/@51.0780094,3.1739822,17z

Via deze link kan je een kaartje printen, je kan vergroten, verkleinen...
Kan je vanaf je huis  aanduiden tot waar 1 km is ? Kleur deze weg in het rood.
En heb je nog zin om verder te wandelen ? Stap dan misschien eens verder tot de school , 
hoever is je huis dus gelegen van de school ? Kleur de rest van de weg  tot de school in groen.

dinsdag 28 april 2020

Woensdag 29 april

Goeie morgen allemaal,

hier ben ik weer met jullie taken .
Neem rustig de tijd om eerst goed de klasblog te lezen .

juf Maddy

08.45 - 09.00 :LEZEN VAN DE KLASBLOG

09.00-09.45  :TAAK 1(WISKUNDE of TAAL )

WISKUNDE : Rekensprong C  les 120 p. 78 - 79 OMTREK 

Hoe ga ik te werk ?
1. OMTREK : dat is de buitenste rand van figuren .
a.EERST bekijk je volgend filmpje:
omtrek-en-oppervlakte

Wij leren vandaag enkel over de omtrek , dat is eigenlijk de buitenste rand.

b. Maak nu oefening 1 p. 78 Overtrek de OMTREK van deze figuren in een kleur,       
                                          gebruik je lat waar het kan .

2.  BEREKEN de omtrek van deze figuren : oef 2 p. 78
     = om de omtrek van veelhoeken te weten, maak ik de som van de lengtes van de zijden.

 a.  zie onderstaand filmpje

 b. Oef. 2 p. 78 : Meet elke zijde, noteer de lengte bij elke zijde en tel alle lengtes van de 
                            zijden op.

3. Oef. 3 p .79 Overtrek de omtrek van de letter in een kleur , meet alle zijden, tel de 
                         lengte van de zijden op .

4. Oef. 4 p . 79 Kijk goed naar de tekening en beantwoord de vraag.

5. Op BINGEL staan nog 2 taken klaar over de omtrek.


09.45-10.00 TAFELDICTEE (in een apart schriftje of blaadje, schrijf de oefeningen over)

(verbeter eerst de oefeningen van dinsdag 28 april : 480/189/832/49/120 // 110/250/109/190/ q 2 r 3)

4 x 2 x 60 = .....                            160 : 4 = .....
3 x 313 = ......                               280 : 7 = ....
8 x 50 = ....                                   630 : 6 = .....
10 x 100 = .....                              840 : 10 = ....
9 x 2 x 2 = ......                              24 : 7 = q . r.

10. 00 - 10.30 : PAUZE    (doe wat je leuk of ontspannend vindt : bewegen, een spel spelen...)

10.30 - 11. 15 : TAAK 2 WISKUNDE of TAAL )

TAAL Thema 7 les 4 Zinnen bouwen  Taalboek B p . 24 / Werkschrift B p. 23-24

Zinnen : zinnen afbouwen en zinnen aanvullen.
We leren over zinnen .
Een zin kan kort zijn en toch duidelijk .
Maar soms moeten we meer informatie geven en maken we een zin langer door erbij
te vertellen WAAR het gebeurt , WANNEER het gebeurt .....

Een voorbeeld     :                       
                        Jefke is op bezoek .
 WAAR ?        Jefke is op bezoek bij juffrouw Maddy . 
WANNEER ? Jefke is op bezoek bij juffrouw Maddy op vrijdagavond.
                 of : Op vrijdagavond is Jefke op bezoek  bij  juffrouw Maddy.
                       ( ik kan de woorden dus gerust wisselen van plaats )
                                     
                                     
 Neem  nu je Taalboek B p. 24 
*Lees goed de opdracht !
*Je begint bij de eerste prent , je kijkt goed wat erbij komt en vult je vorige zin aan , enzovoort...
* Je zegt de zinnen luidop , je mag ze ook op een blaadje schrijven maar dat moet niet.

Neem nu je werkschrift B p. 23 
* Oef. 1: zinnen langer maken.
- Kijk naar de tekening en lees de zin , maak ze langer door telkens 1 symbooltje te kiezen.
   (dit hoeft niet of het einde van de zin te zijn , je kan gerust het deeltje midden in de zin  plaatsen)
-  Je zegt de zinnen luidop.
       

   Voorbeeld : Peter eet een boterham.
                      Peter eet elke weekdag een boterham .
                      Tijdens de kerstvakantie eet Peter elke weekdag een boterham .
                       .................................

  Doe dit nu ook met de zin : Mieke leest een boek .

*Oef. 2: zinnen langer maken.
- Maak de zin langer en schrijf hem opnieuw , zodat we weten WAAR en WANNEER ze dat doen.
  Kijk natuurlijk goed naar de tekening !
  Zeg de zin eerst luidop , pas dan schrijf je zin op .
  Heb aandacht voor de hoofdletters en leestekens.

* Oef. 3 p. 24  : Staat er te veel , te weinig of net genoeg informatie in de zin ?
    Zet een kruisje bij het juiste antwoord.

* Oef 4 :  Werkwoorden (herhaling )
    Weet je nog hoe we werkwoorden zoeken in een zin ?
    -> We stellen de ja/nee vraag , het woord dat vooraan komt te staan is het werkwoord.

   Voorbeeld :
   a. Het Elfje rijdt twaalf keer rond de tafel .
       Ja/ nee vraag = Rijdt het Elfje twaalf keer rond de tafel ?
       Werkwoord =   Rijdt 
       In mijn zin zet ik dus een  streepje voor en een streepje na rijdt.
 
      -> Het Elfje /rijdt / twaalf keer rond de tafel.

      Je maakt nu de rest van de oefeningen (b - c- d- e- f- g- h)

* Op BINGEL staat nog een taak klaar over werkwoorden.

* Oef . 5 maak je NIET .

11.15-11.30 : KWARTIERLEZEN  (eigen boek of strip/boek uit de boekenkast op Bingel)


Dit was het voor vandaag !

Op woensdag GEEN vergadering , we horen elkaar morgen (donderdag ) om 13 uDinsdag 28 april

Goeiemorgen,

hier zijn we weer !
Eerst goed lezen wat op het programma staat , dan kan je beginnen .


09.00- 09.45 : Taak 1 (WISKUNDE of TAAL )

WISKUNDE : Rekensprong C les 128 Herhaling p. 94-95

Dit is herhaling en zou vlotjes moeten gaan .
Lees steeds goed de opdracht !

Breuken: oef 1 en 2 p. 94
      * Eerst lees je de uitleg in verband met breuken in je  Neuze Neuze boekje p. 8-9-10-11-12.
      * Bekijk nu de filmpjes die klaarstaan bij jouw Bingeltaken.
      * Maak nu de oefeningen
   
Cijferen :  oef 1  Optellen en aftrekken  p. 94 en 95
       * Eerst lees je nog eens de uitleg in je Neuze Neuze boekje p. 25- 26- 27
       * Indien nodig : bekijk de filmpjes opnieuw die op de klasblog staan bij donderdag 23 april
       * Aan het werk !  Schrijf de getallen NETJES onder elkaar met balpen, los op met potlood.

                  oef 2 Vermenigvuldigen p. 95 
        * Eerst lees je de uitleg in je Neuze Neuze boekje p. 28
        * Aan het werk !

(oefening 3 kan je nog niet maken, dit hebben we nog niet geleerd)
                 
                 oef b Cijferen vermenigvuldigen op pagina 70  kan je nu ook nog maken .

09.45-10.00  TAFELDICTEE   

(in apart schriftje of blaadje: je schrijft de oefeningen over )

Maar eerst de oplossingen van maandag 26 april (300/945/227/190/648 // 50/25/104/180/ q 7 r 2 )

80 x 6 = ..                  660 : 6 = ...

9 x 21 = ...                  500 : 2 = ...

4 x 208 = .....            . 981 : 9 = ....

7 x 7 = ....                   570 : 3 = ....

5 x 6 x 4 = ...               11 : 4 = q . r.


10.00-10.30   PAUZE  (bewegingstussendoortje of naar buiten, ....)

10.30-11.15  Taak 2   (WISKUNDE of TAAL)

TAAL : Thema 7 les 3 Begrijpend lezen  Op ontdekkingsreis -> Kriebelbeestjes .

Je gaat zelf op ontdekking in het bos of in de jungle . Je trekt heel diep het bos in en vindt daar
insecten en andere kriebelbeestjes die nog nooit iemand gezien heeft. Je maakt er foto's van en schrijft alles op , zodat je verslag kan uitbrengen als je terug bent. Maar als je terug bent, is het enthousiasme zo groot om over de ontdekkingen te vertellen , dat alle papieren uit de map vallen
en in het rond vliegen.
Niemand kan dat ooit begrijpen, denk je . Dus moet je een manier vinden om dat duidelijk naar
voor te brengen. Hoe zou je dat doen ?? Je wilt natuurlijk niet alles overschrijven , het moet dus
duidelijk en overzichtelijk zijn.


We leren dus om je gegevens in een tabel of in een grafiek te plaatsen .
 (dat leerden we ook al in de wiskundelessen )

Hoe ga je te werk ?
1. Lees eerst de tekstjes zeker 2 KEER in je Taalboek B p. 23 (boek met de dikke kaft) over :
    - wandelende takken
    - vlinders
    - bidsprinkhanen
    - vuurvliegjes
    - kakkerlakken

2. Neem nu je werkschrift B . p. 21-22 Les 3  Op ontdekkingsreis .

    oef. 1 p. 21  Vul de grafieken in en los de vragen op .
           
Duid met fluo aan waarover die grafieken/ tabellen gaan ,
zo weet je welke gegevens je nodig hebt.

-> Ik duid dus aan bij oef 1 bij beide grafieken : "Hoe lang leven de kriebelbeestjes ?"

* 1ste oefening tabel :
voorbeeld : wandelende tak : 1 jaar en 6 maanden = 18 maanden

* 2de oefening grafiek : (horizontaal : de namen van de kriebelbeestjes,
                                        verticaal : het aantal maanden )
voorbeeld : wandelende tak : tel van onder naar boven tot aan 18 maanden
en kleur van 0 tot 18 .

* Rangschik de kriebelbeestjes naar leeftijd : van MINST naar MEEST :
  als je alles goed gekleurd hebt, kan je dit goed zien, wat laagst is , is het minst,
   wat hoogst is , is het meest.

oef. p .22 Deze tabel / grafiek gaat over de 'grootte van de kriebelbeestjes '

-> Ik duid dus bij beide oefeningen de titel van de tabel / grafiek aan met gele fluo.

* 1ste oefening tabel :

voorbeeld wandelende tak : 6 cm

* 2de oefening grafiek :

voorbeeld wandelende tak : 6 cm : tel van onder naar boven van 0 tot 6 cm

en kleur dit stuk

* Rangschik de kriebelbeestjes van KLEIN naar GROOT

oef 2. p . 22 Rangschik nu deze dieren alfabetisch :

wandelende tak - atlasvlinder - bidsprinkhaan - kakkerlak - vuurvliegje11.15 - 11.45  : WERO  (hiervoor krijg je tijd tot maandag 4 mei )

Gisteren kreeg je als opdracht om je schaduwbeeld gedurende de dag enkele keren te tekenen
en te meten .
En wat stelde je vast ? ............................
Juist !....... 's middags was je schaduwbeeld ongeveer je eigen lengte, 's morgens was je schaduwbeeld heel groot , 's avonds was het ook alweer groter dan 's middags .
Hoe komt dat nu ??

* Schaduw : volgend filmpje legt uit hoe dit komt .
schaduw-tekenen-als-de-zon-schijnt

   Médard voerde het proefje uit, ik ben benieuwd wat hem is opgevallen.
   Ook  Julie deed de opdracht.

Ook Noa maakte de opdracht .
Hm... de ene keer gegroeid , de andere keer wat gekrompen..
Hoe komt dat nu ?
* Het opkomen en ondergaan van de zon , bekijk volgend filmpje

de-zon-en-de-aarde

* De windroos : bekijk volgend filmpje.

de windroos

Nu maak je tegen volgende week maandag 4 mei  2 werkblaadjes.
(ik stuurde dit door naar jullie e-mail adres op Drive)

a. Werkblad : De windroos 
b. Werkblad : De zon helpt je 
c. MAG -opdracht : Uit welke richting waait de wind ? (zelf een windhaan maken )


11.45-12.00 : KWARTIELEZEN  (eigen boek of boek of strip uit de boekenkast op Bingel)


12.00 - 13.00 : LUNCH 

13.00 -14. 00 : VIDEOGESPREK  

* Zorg dat je werkschriften klaarliggen en schrijfgerief
* Begreep je iets niet zo goed ?
   -> Zet een kruisje of een vraagteken bij de oefening
   -> Kleef een post-it tussen de bladzijde.
* Eenmaal de uitleg begonnen is : microfoon uit en geen berichten typen voor elkaar,
                                                       enkel een vraag voor de juf !

         zondag 26 april 2020

Maandag 27 april


Dag meisjes en  jongens ,

hier zijn we weer ! En zoals het er naar uitziet , zal dat nog voor eventjes zijn.
Maar we doen ons best en gaan ervoor !
Jullie doen dat zeer goed, ook voor de videogesprekken zijn jullie trouw op post .
Ook de mama's en papa's zie ik soms meevolgen.
Dit is handig, zo kan ik nog eens extra uitleg geven als je iets niet zo goed begrepen hebt.
En de gegeven tips volgen jullie goed op.

Hieronder kan je het filmpje "VBS Baliebrugge mist jullie " bekijken dat juf Leentje maakte met enkele sfeerbeelden van de voorbije week.
TAKEN :  

08.45 - 09. 00 : Lezen van de klasblog , opgelet ! Bij Wero zal je al iets moeten doen bij de start van de dag !

09.00-09.45 of 10.30-11.15 : TAAK 1 (kies taal of wiskunde)

TAAL : Woordpakket 24 p.53-54

We herhalen vandaag :

 *  de regel van verdubbelen en verenkelen  (lees daarom zeer goed het kader
     onder het woordpakket en spellingweter 34 achteraan in je schrift )
 *  woorden met uw (zie spellingweter 18 achteraan in je schrift)
 *  verkleinwoorden (grondwoord + - tje , -pje, -je of -etje : zie spellingweter 16)
 *  woorden met -elen , -eren, -enen (zie spellingweter 15)

Hoe ga ik te werk ? Zoals steeds werk ik NET !
1. EERST lees je alle  woorden van WP 24 .
2. DUID nu alle korte klanken aan met groen  en een boogje onder de dubbele medeklinker
    (7 woorden)
3. DUID nu ook de lange klanken aan met rood waarbij we moeten verenkelen .(5 woorden)
4. Verkleinwoorden : omkring het grondwoord met potlood. (4 woorden)
5. De uw duid je aan met gele fluo (2 woorden)
6. De a voor ch duid je aan met groen. (1 woord)
7. Dan is er nog één woord over : agenten (dat is een banaanwoord)
8. Lees de spellingweters : 34 , 18 , 16 , 15 
9. Nu kan je beginnen aan de oefeningen p. 54
    * oef 1 : Schrijf in de eerste kolom de woorden waarbij je moet verdubbelen (7 woorden)
                : Schrijf in de tweede kolom de woorden waarbij je moet verenkelen (5 woorden )
                  en ook de woorden met uw  (2 woorden)
                : Schrijf in de  derde kolom eerst de verkleinwoorden (4 woorden),
                   nu nog kachel en  agenten.(2 woorden)
    * oef 2.: Vul de woorden in in de zinnen en schrijf de zinnen correct over !
                   Denk ook aan de hoofdletters en de leestekens !
    * oef. 3  Maak er meer van , eerst goed nadenken en dan pas schrijven .
                  Ik moet vooral goed denken waar ik moet verdubbelen of verenkelen.

                  Bv. Ik geloof -> Wij geloven
    * MAG opdracht : p. 75 onderaan , en zoals steeds eerst goed de opdracht lezen, dan pas beginnen.
10. Op Bingel staat ook nog een taak .

09.45-10.00 TAFELDICTEE : schrijf de oefeningen over (onder elkaar )en los ze op.

(hier  de oplossingen van  donderdag 23 april : 450 / 318 / 120 / 560 / 250 // 9 /108 / 60 / 51 / q 4 r 5 )

6 x 50 =   .                     200 : 4 = .
3 x 315 = .                     100 : 2 : 2 = .
7 x 31 = .                       624 : 6 = .
2 x 5 x 19 = .                 720 : 4 = .
6 x 108 = .                      51 : 7 = q . r.

10.00-10.30 : pauze (kies gerust een bewegingstussendoortje van op de sportblog)


10.30-11.15 TAAK 2 (taal of wiskunde )


WISKUNDE : Cijferen les 110 Vermenigvuldigen met 2 keer onthouden  
                          Rekensprong C p. 60-61
Hoe ga ik te werk ?
1. Bekijk het filmpje dat klaarstaat bij jouw Bingeltaken .

2. Bekijk hier nog een filmpje waar enkele oefeningen uitgelegd worden.

filmpje : vermenigvuldigen met 2 keer onthouden

3. Lees ook nog eens de uitleg in het Neuze Neuze boekje p. 28

4. Maak nu de oefeningen in je rekenschrift C p. 60-61
    * Maak ook de schattingen.
    * Schrijf de oefeningen netjes in het rooster met balpen.
    * Oplossen doe je met potlood.

11.15-11.45 WERO

Na de paasvakantie start ik normaal gezien altijd met het thema:
* oriënteren  
* kaartlezen  
* mijn schoolomgeving 
* mijn gemeente 
* mijn provincie

Dit is nu wat moeilijk om te geven maar toch probeer ik jullie enkele taakjes te geven de komende
weken .

DOE taak 1(zie uitleg ,  je kan deze taak enkel maar doen als de zon er is ,lukt het dus niet , geen paniek )
-Je zoekt dus een zonnige plaats
-Je gaat telkens op dezelfde plaats staan, je vraagt iemand je schaduwbeeld te tekenen met krijt
-Je meet eerst de lengte van jezelf , dan telkens de lengte van je schaduwbeeld,
  je noteert dit zoals je kan zien in dit schema .
-Je doet dit enkele keren per dag , bijvoorbeeld om 8u30 / 10 u / 11 u 30 / 13 u / 14u 30 / 16u30/ 18 u


 

- Na het einde van de dag : wat is je opgevallen ?
   -> Noteer je antwoord in je eigen schriftje of op een apart blaadje
       (dit bespreken we dan  dinsdag tijdens ons videogesprek.)

Taak 2 : 
- Zoek eens de betekenis op van het woord 'ORIENTEREN' en schrijf dit op in je eigen schrift of op    een blaadjes (ook dit bespreken we morgen )
- Dan zet ik dinsdag een filmpje klaar dat wat meer uitleg geeft over schaduwbeelden .

11.45-12.00 KWARTIERLEZEN:  eigen boek of strip of uit de boekenkast op Bingel 


12.00 MIDDAG !


Op maandag GEEN vergadering: We horen elkaar morgen om 13 u :))woensdag 22 april 2020

donderdag 23 april

Goeiemorgen allemaal,

Eerst goed lezen wat jullie vandaag moeten doen .
Morgen vrijdag krijgen jullie taken van meester Lieven, gesprek met meester om 11u15.
Een fijn weekend en tot maandag !

Gisteren was ik van dienst voor de opvang en ik moet zeggen dat iedereen al heel goed overweg kan met de klasblog, onlinetaken, Classroom .....
Super hoor !                                 
                                                                                                     
                               
 Julie van L3                 Mauro van L1               Leontien van L1         Jules en Laura van L5

juf  Maddy

TAKEN :

09.00-09.45  of  10.30-11.15 : TAAK 1 (kies taal of wiskunde)

TAAL : Woordpakket 23 inoefenen : zie stappenblok p. 91-92-93-94 (zie ringmapje )
               woorden met de tweeklanken 'ij'(blij )  en 'ou' (kous)
Je kiest zelf welke 2 blaadjes je maakt. Meer mag , maar moet niet .
*Lees EERST goed de opdracht zodat je weet wat je precies moet doen.
*DAN pas ga je schrijven, en zoals steeds : werk NET  !
         
09.45-10.00 TAFELDICTEE : schrijf de oefeningen over (onder elkaar )en los ze op.
(hier eerst de oplossingen van woensdag : 270/840/150/180/370  // 18/ 105/ 50 / 62 / q 9 r 2)

9 x 50 =                            36 : 4 =
3 x 106 =                          864 : 8 =
15 x 8  =                            180 : 3 =
80 x 7 =                            510 : 10 =
25 x 10 =                          37 : 8 = q . r.

10.00-10.30 : pauze (kies gerust een bewegingstussendoortje van op de sportblog)

10.30-11.15 TAAK 2 (taal of wiskunde )
 WISKUNDE : Rekensprong C les 123 p 84 -85 We herhalen cijferen optellen en aftrekken.

Hoe ga je te werk ?

1.  Neem je neuze neuze boekje en lees heel goed p. 25 - 26 - 27 als opfrissing .

2.  Wil je het nog eens uitgelegd zien ? Bekijk dan deze filmpjes

-> optellen met onthouden

-> aftrekken met lenen

-> aftrekken met 2 keer lenen

3.  Dan maak je de oefeningen op p. 84 en 85 (je kan gerust eerst alle optellingen maken en 
     dan alle aftrekkingen)

-> eerst maak je de schatting.

-> dan schrijf je de getallen in het cijferrooster met balpen :
    verzorg je cijfers en schrijf NET onder elkaar , het wordt wat moeilijker omdat de lijnen
     er niet meer staan, als hulp mag je die zelf tekenen met potlood en lat )

-> je lost de oefeningen op met potlood .

(wat betreft die cijferduivel : dat leg ik jullie op school eens uit :))

-> Let goed op bij de aftrekkingen waarbij nullen in het aftrektal voorkomen , zeg de oefening
     luidop !

Daarom eerst eens een oefening samen p. 84 oef 1 tweede oefening
     
        9
   3 10 15          VERWOORDING

  4   0    5         5 - 9 dat gaat niet , ik leen bij de Tientallen, ...oeps ... ik heb er geen,
- 1   8    9        dan maar lenen van de Honderdtallen, 4 wordt 3 en 0 wordt 10.
   2   1   6         Ik probeer opnieuw ! 5 -9 dat gaat niet , nu kan ik lenen bij de Tientallen, 10 wordt 9
                       en 5 wordt 15 !
                        15 - 9 = 6 / 9 - 8 = 1 / 3 - 1 = 2 Het verschil is 216


p. 85 3de oefening bovenaan

        9
  3  10 10
  4  0   0         0 - 9 , dat gaat niet , ik leen bij de Tientallen, ... oeps ... ik heb er geen,
- 2  3   5        dan maar lenen van de Honderdtallen, 4 wordt 3 en 0 wordt 10.
   1  6  5        Ik probeer opnieuw ! 0 - 5 dat gaat niet, nu kan ik lenen bij de Tientallen, 10 wordt 9
                      en 0 wordt 10 /
                       10 - 5 = 5 / 9 - 3 = 6 / 3 - 2 = 1 Het verschil is 165

11.15-11.45 WERO 
Heb je gisteren aandachtig de dierenfiches gelezen in je taalboek p. 18-19-20-21-22 ?
Dan kies je vandaag 2 beestjes uit : lees de fiche van die 2 beestjes nu opnieuw .
Gisteren hebben we een buxusstruik ontdekt op school die volledig opgegeten is van de
buxusrups, we zagen er wel meer dan 100 !! Geen enkel groen blaadje meer, wel groene rupsen !

*Neem je taalwerkschrift B p .17 en lees de opdracht .
* Je vult nu de identiteitskaart aan van jouw 2 gekozen kriebelbeestjes.
   Doe het misschien eerst in het klad en daarna schrijf je het over in je werkschrift.
* Teken jouw diertje in het witte vakje en kleur het passend.

Julie ging alvast op tocht om kriebelbeestjes te zoeken en te observeren.
Maar geef ze nu maar terug de vrijheid.

                 

11.45-12.00  KWARTIERLEZEN : een eigen boek of een boek/ strip uit de boekenkast op Bingel.

12.00  MIDDAG !

13.00  VIDEOGESPREK :))   Leg je werkschriften  klaar en schrijfgerief !

dinsdag 21 april 2020

Woensdag 22 april


Goeiemorgen allemaal,

Vandaag alweer woensdag !
Eerst goed lezen wat je vandaag moet doen en dan aan het werk !


TAKEN :

09.00-09.45  of  10.30-11.15 : TAAK 1 (kies taal of wiskunde)

TAAL/ WERO : Thema 7 les 1 Taalboek B p. 18-19-20-21-22
1. Je leest aandachtig de info over volgende kriebelbeestjes, je leest ook de woordenschat,
 leest gerust de teksten 2 keer.
  p. 18 De oorworm
  p. 19 De pissebed
  p. 20 De spin
  p. 21 Het lieveheersbeestje
  p. 22 De mier

2. Dan maak je de taak die klaarstaat op BINGEL over enge kriebeldiertjes 

09.45-10.00 TAFELDICTEE : schrijf de oefeningen over (onder elkaar )en los ze op.
(oplossingen van gisteren : 450 / 318 / 90/ 560 /250 //  9 108 / 60 / 51 / q 4 r 5 )

9 x 30 =                            72 : 4 =
7 x 120 =                          525 : 5 =
25 x 6 =                            200 : 4 =
90 x 2 =                            620 : 10 =
37 x 10 =                          47 : 5 = q . r.

10.00-10.30   : pauze (kies gerust een bewegingstussendoortje van op de sportblog)

10.30-11.15 TAAK 2 (taal of wiskunde ) 

WISKUNDE :  Negatieve getallen les 105 p. 50-51


1. Bekijk eerst volgend filmpje van Xnapda

* negatieve getallen

2. Bekijk nu ook het filmpje dat klaarstaat op BINGEL over negatieve getallen (getallen onder 0 )

3.  Je maakt de oefeningen p.50-51
   oef 1 Flatgebouw -> schrijf links van het gebouw de verdiepingen met potlood
                                     boven de grond : gelijkvloers 0 , dan 1 erboven, dan 2 .....tot bovenaan 5
                                     onder de grond:  -1 (waar de fietsjes staan ) eronder - 2 (waar de muis woont)
                                                                helemaal onderaan - 3 (waar Eric de egel woont)
    oef 2  : elke verdiep telt 25 trappen
    oef. 3 : kleur de thermometers in, omkring eerst op de weerkaart de LAAGSTE en de HOOGSTE
                temperatuur , bereken dan het verschil tussen deze 2 temperaturen.
    oef. 4 : Wat is het temperatuurverschil ?
    oef. 5 : Kleur de 2 LAAGSTE temperaturen blauw, de 2 HOOGSTE temperaturen rood.

4. Ook op BINGEL staat een taak om nog verder in te oefenen.


11.15-11.30  KWARTIERLEZEN :   Je mag ook gerust een boek of een strip lezen uit de

boekenkast van Bingel.

Vandaag woensdag , om 11.30 vrijaf !

11.30  MIDDAG !


maandag 20 april 2020

Dinsdag 21 april

Goeiemorgen allemaal,

goed de klasblog gelezen gisteren ?
En natuurlijk ook eerst die van vandaag lezen .
Dan kunnen jullie nu vlot starten !

We vergeten ook Anna niet want vandaag is ze jarig en mag ze 9 kaarsjes uitblazen !
Proficiat !!TAKEN :

09.00-09.45  of  10.30-11.15 : TAAK 1 (kies taal of wiskunde)

TAAL : Woordpakket 23 p.51-52
              We herhalen woorden met de tweeklanken 'ij' en 'ou'
              *woorden met 'ij 'net als in' blij'
              *woorden met 'ou' net als in 'kous'
Woorden met 'ij'
- Beluister het 'ei' lied dat klaar staat bij jouw Bingeltaken .
  (wat niet in het ei-lied voorkomt schrijven we met de 'ij' van blij)
- Werkschrift p. 51 lees het kader en spellingweter 20 (achteraan in je werkschrift )

Woorden met 'ou'
- Beluister het 'au' lied dat klaar staat bij jouw Bingeltaken.
  (wat niet in het au-lied voorkomt schrijven we met de 'ou' van kous)
- Werkschrift p.51 lees het kader en spellingweter 22 (achteraan in je werkschrift)

Lees nu alle woorden in het kader bovenaan.
-> Duid de 'ij' aan met geel  , de 'ou' met bruin

Je maakt nu de oefeningen  p. 51
-> Schrijf de woorden NETJES over :eerst kijken, dan schrijven !
-> Schrijf eerst de woorden met 'ij' over (dat zijn er 12)
     daarna de woorden met 'ou' (dat zijn er 8)

Je maakt de rest van de oefeningen p. 52 
-EERST de opdracht lezen ,zodat je weet wat je moet doen !
  oef. 2 : Duid de woorden met 'ij' en 'ou' in de zinnen aan , schrijf ze dan in de juiste kolom
  oef. 3 : Vul de woorden aan met 'ij' of 'ou' en schrijf dan de volledige zin over,
              denk aan de HOOFDLETTERS en leestekens, schrijf alles CORRECT over.
  oef. 4 : Maak er goede woorden van .

09.45-10.00 TAFELDICTEE : schrijf de oefeningen over (onder elkaar )en los ze op.
(morgen krijgen jullie de oplossing )
9 x 50 =                            36 : 4 =
3 x 106 =                          864 : 8 =
15 x 6 =                            180 : 3 =
80 x 7 =                            510 : 10 =
25 x 10 =                          37 : 8 = q . r.

10.00-10.30 : pauze (kies gerust een bewegingstussendoortje van op de sportblog)

10.30-11.15 TAAK 2 (taal of wiskunde ) 

WISKUNDE :  Cijferen les 109 p. 58-59 Vermenigvuldigen met hoogstens 1 keer onthouden .

Opgelet : dit is NIEUW !

p. 58 Bekijk eerst volgend filmpje van Xnapda

*  vermenigvuldigen zonder onthouden

 * online les van mezelf :))
Zie hier dus mijn opgenomen filmpje, (mijn haar is wat in de war :))

 - je kan nu p. 58 maken (je schrijft de oefeningen met balpen en lost ze op met potlood)

-> bij oef 1 In de parkeergarage :

* je lost de oefening eerst op als een optelling
        1 3 2
        1 3 2
     + 1 3 2

          . . .

* ernaast dan als een vermenigvuldiging (grootste getal bovenaan     1 3 2

                                                                                                               x   3

                                                                                                                . . .
-> oef 2 Werk aan de winkel

* eerst oplossen als een optelling

* ernaast als een vermenigvuldiging

-> oef 3 : Cijferen vermenigvuldigen zonder onthouden .

p. 59 Bekijk eerst volgend filmpje van Xnapda.

 * vermenigvuldigen met 1 keer onthouden

 * Bekijk ook het filmpje dat klaarstaat bij jouw Bingeltaken

 * je neemt je NEUZE-NEUZEboekje p. 28
    -> lees heel aandachtig de eerste oefening en ook de verwoording, lees een 2de keer

   -> je kan nu p. 59 maken

11.15-11.45 WERO 

Morgen starten we een nieuw taalthema , thema 7 "Kriebelbeestjes"

Bekijk zeker al eens p. 17 in je Taalboek B.

Herken je enkele beestjes ?

Deze namiddag kan je eens op zoek gaan in de tuin en de beestjes bekijken, je vindt ze op en in de struiken, onder een stuk hout of steen.....

Het is niet de bedoeling om ze te vangen.

Ken je het verschil tussen spinnen en insecten ?

Hieronder vind je een leuke oefening .

kriebelbeestjes

Je gaat telkens met je vergrootglas over het kriebelbeestje.

Bekijk het goed en los de vraag op , je leest dan ook telkens wat info over het diertje

Je kan de oefening nog eens maken en klikt aan "land" en dan een 2 de keer "vijver".

Zo leer je kennis maken met tal van kriebelbeestjes.
11.45-12.00  KWARTIERLEZEN

12.00  MIDDAG !


13.00  VIDEOGESPREK  : zie tips bij maandag !


zondag 19 april 2020

Maandag 20 april

Dag meisjes en jongens,

Hopelijk hebben jullie wat kunnen genieten van de paasvakantie en zijn jullie batterijen terug opgeladen. De zon deed alvast haar uiterste best om jullie de nodige energie te geven.
Ik keek er ook naar uit om terug naar school te kunnen , jullie waarschijnlijk ook wel.
En vooral ook om elkaar weer echt te kunnen zien, te kunnen spelen, terug gewoon les te krijgen ....
Maar zoals gevreesd , moeten we nog een tijdje in onze 'virtuele' klas blijven. (hieronder een mooi passend liedje )
Dit betekent dus iedere dag weer kijken welke taken er op de klasblog staan en op Bingel.
Voor de paasvakantie kregen jullie vooral taken waarbij jullie reeds geziene lessen konden herhalen en inoefenen.
Vanaf nu ga je ook nieuwe leerstof aangeboden krijgen.
Gelukkig hadden we al hard gewerkt en is er niet meer zoveel nieuws dat we nog moeten leren.

Vandaag worden er nog geen taken gegeven  maar wel enkele praktische afspraken.
Ik heb een dagschema gemaakt, dit kan je helpen om je dag te plannen en je taken te maken .
Jullie zullen dit samen eens  met je ouders moeten bekijken wat haalbaar is, misschien moeten jullie hier en daar wat aanpassen binnen jullie gezin.
Je zorgt voor een vaste werkplaats, je legt je boeken en werkschriften steeds netjes klaar, schrijfgerief.....

DAGSCHEMA :
Voormiddag 

08.00             : om 8 uur ten laatste opstaan.
08.00 - 08.45 :  wassen , aankleden, ontbijten, tanden poetsen
08.45  -09.00 : lezen van de klasblog
09.00- 09.45  : starten met taak 1 ->  taal of wiskunde
09.45- 10.00   : tafeldictee
10.00- 10.30   : pauze , hier kan je gerust een bewegingstussendoortje kiezen (zie sportblog)
10.30- 11.15   : taak 2 -> taal of wiskunde
11.15- 11.45   : taak Wero
11.45 - 12.00  : leeskwartier

12.00-13.00    : middag -> lunch

13.00 -13.45   : gesprek met de juf op dinsdag en/of  donderdag (dit kan eventueel nog wijzigen)
                          op Classroom

14.00:  oefeningen die je niet zo goed begreep, ga je nu proberen te verbeteren of af te werken .

GESPREK  : enkele afspraken voor een vlot gesprek -> vandaag om 11 u !
- Zet een kruisje in je werkboek bij de oefening die je niet zo goed begreep ,
   plak misschien ook een post-it , zo vind je snel de bladzijde in je werkschrift.
- Schrijf je vragen op een briefje (of in een apart schriftje, voorzie per dag een blad )
   dan kan je het antwoord erbij noteren .
- Eerst de juf aan het woord , jullie zetten dus je microfoon en camera uit.
- Na mijn uitleg kunnen jullie je vraag stellen, ik zeg jullie naam en heb je iets te zeggen of te       vragen,  dan zet je je microfoon aan .
- Afronden van het gesprek: jullie camera mag even aan zodat jullie elkaar nog eens kunnen  zien !
donderdag 2 april 2020

vrijdag 03 april

vrijdag 03 april

Dag beste Petoetjes en Petatjes van het derde leerjaar! Wat hebben jullie je taak van vorige week vrijdag weerom prima gemaakt !!! En wat wordt er thuis veel gebakken, zeg! Fijn zo, maar pas wel op voor jullie lijn. Op 'cooking class', vind je veel gezonde (bewegings)tussendoortjes. Vraag aan je mama of ze je wil registreren, zet het geluid van de computer dan aan, sta flink rechtop en doe mee met de ruitenwasser, de ober, ... Doen! Want bewegen is goed voor jong en oud! (Ik doe dus ook mee 😉)

                          https://nl.cookingclass.be/bewegen/gemiddeld/#downloads 

                                           

Ik ben al een oude man (bijna zo oud als de Sint dus), maar zo'n flinke leerlingen, nee... dat heb ik nog niet veel meegemaakt, hoor! Dus vanuit mijn laboratorium geef ik jullie allemaal een dikke 👍.

Vandaag, op 'vrijdag 03 april' staan er terug enkele leuke oefeningetjes voor jullie klaar op Bingel. Naast de tafels, deze week ook enkele dingetjes over evenwijdige en snijdende rechten, kijklijnen, loodrechten, aanzichten, veelhoeken  en blokkenbouwsels. Dat klinkt misschien allemaal een beetje ingewikkeld, maar je mag me best geloven, het zijn allemaal herhalingen van wat we in klas reeds geleerd hebben. Maak je oefeningen niet vlug-vlug (je hebt gans de dag tijd) en denk goed na. Gebruik desnoods een oefenblaadje om tussenuitkomsten te noteren... want het geheim bij tafels zit natuurlijk in het .... SPLITSEN! Indien je toch iets niet begrijpt, dan kun je altijd mailen naar lieven.claeys@scholengruuthuse.net. Dan zal ik proberen je vanuit mijn laboratorium te helpen.

Zo, de groetjes en tot na de vakantie...     
meester Lieven

😅😙😶😭😮😯😰😱😲😳😴😵😶🙀😿😿😾😽😼😻😺😹😸😷😣😤😥😦😧

O ja, omdat ik denk dat het al een hele tijd geleden is dat je je klasgenootjes hebt gezien (misschien ben je al vergeten hoe ze eruit zien) nog enkele lieve snoetjes van leerlingen uit de klas.Heb je alle vier vriendjes en vriendinnetjes herkend vorige week op 'vrijdag 27 maart'? Bekijk deze 4 maar eens!
De volgende reeks vriendelijke foto's van enkele vrolijke klasvriendjes komen er na de vakantie. 😁


          Prettige paasvakantie !

woensdag 1 april 2020

Donderdag 2 april

Goeiemorgen,

Hier nog enkele foto's van bakactiviteiten, krijgen jullie ook zin in al dat lekkers ?

    
Voor diegene die deze super lekkere, eenvoudige taart wil maken, volgt hier het recept.

Ingrediënten:
2 blikken Boss roomrijst
3 eieren (op zijn geheel toevoegen,eerst wat mengen)
1 pakje vanillesuiker
60 g suiker
45 g zelfrijzende bloem (moet niet gezeefd worden)

Bereiding:
Ingrediënten toevoegen volgens de volgorde van de ingrediënten, en bakken op 200 graden  35 min                    Smakelijk !! Noa       
                                        
                Cupcakes : Emma en Stan                                                           

           

TAKEN : 

1. XNAPDA :

Opwarming met de tafels ! : Sta recht en doe mee !

2. WISKUNDE : Rekensprong p. 76 oef 3 (hoofdrekenen herhalen van de 4 hoofdbewerkingen)
      TIP: Neem een kladblad en schrijf de oefeningen in het lang (waar je het nodig vindt)

     MOET opdrachten:
     *  Rooster 1 : optellen tot 1000
     *  Rooster 2 : aftrekken tot 1000
     *  Rooster 3 : vermenigvuldigen tot 1000
     *  Rooster 4 : delen tot 1000 

      MAG: opdracht p. 77oef 5 zoek de oplossing op het staafdiagram
     * EERST bekijk je goed het diagram.
     * DAN lees je de vraag .
     * ZOEK een passende bewerking en schrijf die in de rechterkolom op.
     * REKEN uit.
     * NOTEER je antwoord op de stippellijntjes.

3. TAAL : 
    a. Tijd voor Taal p. 70 -71 
    - Je maakt 2 opdrachten die je vrij mag kiezen.
    - Lees EERST goed de opdracht, denk na en dan pas schrijf je .
    - Zoals altijd : werk net !
    b. Er staat ook een pakket taaltaken klaar bij jouw Bingeltaken
                                     
4. KWARTIERLEZEN : lees 15 minuten (meer mag ook ) 
    Je kan ook een strip kiezen uit de boekenkast (uitleg zie maandag 30 maart )

5. BINGELTAKEN: de staan maar 1 dag open !

6. BEWEGEN  is gezond: zie ideetjes bij sportblog en bewegen met juf Stephanie !

loopspel 4 op een rij

7. EVEN BEZINNEN :  40 dagentijd
We zijn in de 40 dagentijd: 
  *  een tijd van wachten :
    wachten op betere tijden, wachten tot we terug naar school kunnen .....
   * een tijd van verwachten:
    verwachten dat alles snel weer goed komt , dat iedereen gezond mag         blijven.....
  *  een tijd van loslaten :
    loslaten van ons luxeleventje en inzien dat in de tuin spelen ook leuk kan zijn, een wandeling
    in de buurt, genieten van de kleine dingen, ...
     en meer dan ooit
   *  zorgzaam zijn en een hart voor elkaar !

  Even tijd om stil te staan en te luisteren  naar dit passend lied waar Louisa Rogiers ook in meezingt .
Morgen, vrijdag 3 april zet meester Lieven de taken klaar !
Ik wens jullie alvast een fijne paasvakantie !
                

Tabeau vivant (Pieter Breughel Kinderspelen)

 Vandaag leerden we in de les muzische kennismaken met een 'tableau vivant'.(drama) Leren dramatiseren, een compositie samenstellen ...