zondag 26 april 2020

Maandag 27 april


Dag meisjes en  jongens ,

hier zijn we weer ! En zoals het er naar uitziet , zal dat nog voor eventjes zijn.
Maar we doen ons best en gaan ervoor !
Jullie doen dat zeer goed, ook voor de videogesprekken zijn jullie trouw op post .
Ook de mama's en papa's zie ik soms meevolgen.
Dit is handig, zo kan ik nog eens extra uitleg geven als je iets niet zo goed begrepen hebt.
En de gegeven tips volgen jullie goed op.

Hieronder kan je het filmpje "VBS Baliebrugge mist jullie " bekijken dat juf Leentje maakte met enkele sfeerbeelden van de voorbije week.
TAKEN :  

08.45 - 09. 00 : Lezen van de klasblog , opgelet ! Bij Wero zal je al iets moeten doen bij de start van de dag !

09.00-09.45 of 10.30-11.15 : TAAK 1 (kies taal of wiskunde)

TAAL : Woordpakket 24 p.53-54

We herhalen vandaag :

 *  de regel van verdubbelen en verenkelen  (lees daarom zeer goed het kader
     onder het woordpakket en spellingweter 34 achteraan in je schrift )
 *  woorden met uw (zie spellingweter 18 achteraan in je schrift)
 *  verkleinwoorden (grondwoord + - tje , -pje, -je of -etje : zie spellingweter 16)
 *  woorden met -elen , -eren, -enen (zie spellingweter 15)

Hoe ga ik te werk ? Zoals steeds werk ik NET !
1. EERST lees je alle  woorden van WP 24 .
2. DUID nu alle korte klanken aan met groen  en een boogje onder de dubbele medeklinker
    (7 woorden)
3. DUID nu ook de lange klanken aan met rood waarbij we moeten verenkelen .(5 woorden)
4. Verkleinwoorden : omkring het grondwoord met potlood. (4 woorden)
5. De uw duid je aan met gele fluo (2 woorden)
6. De a voor ch duid je aan met groen. (1 woord)
7. Dan is er nog één woord over : agenten (dat is een banaanwoord)
8. Lees de spellingweters : 34 , 18 , 16 , 15 
9. Nu kan je beginnen aan de oefeningen p. 54
    * oef 1 : Schrijf in de eerste kolom de woorden waarbij je moet verdubbelen (7 woorden)
                : Schrijf in de tweede kolom de woorden waarbij je moet verenkelen (5 woorden )
                  en ook de woorden met uw  (2 woorden)
                : Schrijf in de  derde kolom eerst de verkleinwoorden (4 woorden),
                   nu nog kachel en  agenten.(2 woorden)
    * oef 2.: Vul de woorden in in de zinnen en schrijf de zinnen correct over !
                   Denk ook aan de hoofdletters en de leestekens !
    * oef. 3  Maak er meer van , eerst goed nadenken en dan pas schrijven .
                  Ik moet vooral goed denken waar ik moet verdubbelen of verenkelen.

                  Bv. Ik geloof -> Wij geloven
    * MAG opdracht : p. 75 onderaan , en zoals steeds eerst goed de opdracht lezen, dan pas beginnen.
10. Op Bingel staat ook nog een taak .

09.45-10.00 TAFELDICTEE : schrijf de oefeningen over (onder elkaar )en los ze op.

(hier  de oplossingen van  donderdag 23 april : 450 / 318 / 120 / 560 / 250 // 9 /108 / 60 / 51 / q 4 r 5 )

6 x 50 =   .                     200 : 4 = .
3 x 315 = .                     100 : 2 : 2 = .
7 x 31 = .                       624 : 6 = .
2 x 5 x 19 = .                 720 : 4 = .
6 x 108 = .                      51 : 7 = q . r.

10.00-10.30 : pauze (kies gerust een bewegingstussendoortje van op de sportblog)


10.30-11.15 TAAK 2 (taal of wiskunde )


WISKUNDE : Cijferen les 110 Vermenigvuldigen met 2 keer onthouden  
                          Rekensprong C p. 60-61
Hoe ga ik te werk ?
1. Bekijk het filmpje dat klaarstaat bij jouw Bingeltaken .

2. Bekijk hier nog een filmpje waar enkele oefeningen uitgelegd worden.

filmpje : vermenigvuldigen met 2 keer onthouden

3. Lees ook nog eens de uitleg in het Neuze Neuze boekje p. 28

4. Maak nu de oefeningen in je rekenschrift C p. 60-61
    * Maak ook de schattingen.
    * Schrijf de oefeningen netjes in het rooster met balpen.
    * Oplossen doe je met potlood.

11.15-11.45 WERO

Na de paasvakantie start ik normaal gezien altijd met het thema:
* oriënteren  
* kaartlezen  
* mijn schoolomgeving 
* mijn gemeente 
* mijn provincie

Dit is nu wat moeilijk om te geven maar toch probeer ik jullie enkele taakjes te geven de komende
weken .

DOE taak 1(zie uitleg ,  je kan deze taak enkel maar doen als de zon er is ,lukt het dus niet , geen paniek )
-Je zoekt dus een zonnige plaats
-Je gaat telkens op dezelfde plaats staan, je vraagt iemand je schaduwbeeld te tekenen met krijt
-Je meet eerst de lengte van jezelf , dan telkens de lengte van je schaduwbeeld,
  je noteert dit zoals je kan zien in dit schema .
-Je doet dit enkele keren per dag , bijvoorbeeld om 8u30 / 10 u / 11 u 30 / 13 u / 14u 30 / 16u30/ 18 u


 

- Na het einde van de dag : wat is je opgevallen ?
   -> Noteer je antwoord in je eigen schriftje of op een apart blaadje
       (dit bespreken we dan  dinsdag tijdens ons videogesprek.)

Taak 2 : 
- Zoek eens de betekenis op van het woord 'ORIENTEREN' en schrijf dit op in je eigen schrift of op    een blaadjes (ook dit bespreken we morgen )
- Dan zet ik dinsdag een filmpje klaar dat wat meer uitleg geeft over schaduwbeelden .

11.45-12.00 KWARTIERLEZEN:  eigen boek of strip of uit de boekenkast op Bingel 


12.00 MIDDAG !


Op maandag GEEN vergadering: We horen elkaar morgen om 13 u :))Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Tabeau vivant (Pieter Breughel Kinderspelen)

 Vandaag leerden we in de les muzische kennismaken met een 'tableau vivant'.(drama) Leren dramatiseren, een compositie samenstellen ...