donderdag 28 mei 2020

vrijdag 29 mei

Wat een leuke brieven zeg! Choco en ik hebben ze in één ruk gelezen. (nu ja... ik moet ze voorlezen want Choco kan eigenlijk nog niet zo goed lezen)



Anna vroeg wanneer ze terug naar school mag... wel dat wordt dan wellicht heel binnenkort! Médard vroeg zich af of ik een leuke tijd heb gehad tijdens de coronatijden... neen dus, ik ga veel liever naar school. Luca schreef dat hij een grote fan is van Harry Potter en maakte daar een prachtige tekening bij! Ziva liet me weten dat ze samen met haar mama iedere morgen voor het ontbijt gaat lopen. Noa heeft zich niet verveeld want ze heeft 24 cavia's en 4 geiten. Louisa heeft dan weer een supertoffe wandeling gemaakt : start aan de Wara in Waardamme. Moet je ook eens doen, zegt ze. Elize maakt samen met haar mama veel dessertjes klaar. Cor wist te vertellen dat hij er een neefje bij heeft : kleine Seppe. In de supermooi-versierde brief van Alany las ik dat ze slijm maakt en daarmee uren kan spelen! SLIJM? Van Juliette vernam ik dat ze iedere dag wel de klasblog leest, maar dat ze eigenlijk het liefst ons allemaal in het echt wil terug zien! Wel, Juliette, dat komt in orde. Volgende week of de week erop zien we elkaar allemaal terug. OEF! Ook juf Maddy was in de wolken met al de brieven die ze van jullie kreeg.

A. MEETKUNDE           Gelijkvormigheid en gelijkheid

Sprong 11      les 135     Werkschrift 11-12

Makkelijk hoor... maar toch een beetje moeilijk! We starten met een filmpje.
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/gelijkvormigheid

oef 1

  • Gelijk is gelijk!  De figuur (fles, pan, gitaar) heeft precies dezelfde vorm en is precies even groot. (2 kruisje xx onder de figuren rechts die gelijk zijn aan de figuur links)
  • Gelijkvormig heeft wel dezelfde vorm maar is niet even groot. De figuur kan dus groter of kleiner zijn. (1 kruisje x onder de figuren rechts die gelijkvormig zijn aan de figuur links)
  • Niet gelijkvormig (dus verschillend) wil zeggen dat de figuur anders is, dus een andere vorm heeft. (geen kruisje) Leuk toch?
oef 2

Deze oefening moet je heel traag en heel aandachtig maken... want hier moet je echt precies werken! Gelukkig staan er roostertjes om je te helpen.
  • de bal : Teken ernaast ook een bal die helemaal gelijk is. De bal moet dus precies dezelfde vorm hebben maar ook precies even groot zijn. Doe dat traag en kijk goed naar het rooster in het voorbeeld. Als je goed dijkt weet je waar jouw lijntjes moeten komen.
  • het kasteel : Teken ernaast een kasteel (hier met een lat) die gelijkvormig is. Het kasteel zal dezelfde vorm hebben maar zal wel groter zijn. Zet je bril op het puntje van je neus want alle muren, alle vensters en torens moeten op de juiste plaats komen.
  • het meisje : Ernaast een gelijkvormig meisje tekenen... ze zal wel kleiner zijn. Dit is wel de moeilijkste oefening maar zo'n stoere ridder/mooie jonkvrouw als jij kan dat. Véééééél Succes.
B. TAAL                             Bijvoeglijke naamwoorden


Thema 9     Les 4     werkschrift 56-57

Bekijk eerst de twee filmpjes die klaarstaan bij je Bingeltaken. Dus nu eerst naar je Bingeltaken... filmpjes bekijken en dan terug naar de klasblog. Ook je werkschrift openleggen op bladzijde 56. Vergeet niet net en zonder fouten te werken.

oef 1

Lees eerst aandachtig wat er in het kadertje onderaan de bladzijde staat. OK? Hier gaan we : woordjes invullen die zeggen hoe iets of iemand is.

voorbeeld : Op een oud tafeltje staat een moderne vaas. (Zorg ervoor dat je verschillende bijvoeglijke naamwoorden invult... anders wordt het een beetje saai natuurlijk)

oef 2

Schrijf dit maar netjes en juist over.
Een tekst met bijvoeglijke naamwoorden is veel leuker om te lezen.

oef 3

Lees eerst aandachtig het kadertje bovenaan de bladzijde. De trappen van vergelijking.

voorbeeld : groot → groter → grootst / dom → dommer → domst / traag → trager → traagst

Vul nu onder Joris de volgende woorden onder elkaar in. Wat komt er bij Mo en Steven?

Joris              Mo              Steven
sterk     → ................ → ................
handig  → ................ → ................
slim      → ................ → ................

oef 4

Net zoals bij oefening 1 moet je hier opnieuw bijvoeglijke naamwoorden invullen zodat de tekst veel leuker wordt. Denk eraan... het moet hoe-woorden zijn die meer uitleg geven over hoe iets of iemand is.

voorbeeld : rappe paarden is prima, want 'rappe' vertelt hoe onze paarden zijn.
                   twee paarden is fout, want 'twee' vertelt niet hoe onze paarden zijn.

C. MUZISCHE                 Slinkachu

Ken je hem nog? Neem maar eens een kijkje op https://slinkachu.com/ of kijk naar dit filmpje over hoe hij zijn kunstwerkjes maakt. ( https://www.youtube.com/watch?v=aJdh_G2ZhSE ) We hebben de opdracht al eens in groepjes in de klas gemaakt. Nu moet je thuis alleen aan de slag. (misschien helpt je mama of papa of je grote broer of zus wel een handje)

Je hebt dus nodig : kleine figuurtjes ( Lego, Playmobil, ... ) en iets wat een normale grootte heeft. Groot en klein moeten wel iets met mekaar te maken hebben.

voorbeeld : twee kleine ventjes die de veters van jouw schoen proberen te openen.

SLINKA ... WIE? SLINKACHU! | Óscar Romerocollege      (een voorbeeldje uit een andere school natuurlijk)

Zoek ook een geschikt plekje in je huis. Neem er een paar foto's van (misschien helpt papa of mama wel eventjes) en mail jouw beste foto naar  lieven.claeys@scholengruuthuse.net . Ik verwacht jullie foto's ten laatste volgende week woensdag, dus op 03 juni. Maak er iets leuks van.


😅😙😶😭😮😯😰😱😲😳😴😵😶🙀😿😿😾😽😼😻😺😹😸😷😣😤😥😦😧

O ja, omdat het al een hele tijd geleden is dat je je klasgenootjes hebt gezien (misschien ben je al vergeten hoe ze eruit zien) nog enkele lieve snoetjes van leerlingen uit de klas. Heb je alle vriendjes en vriendinnetjes herkend op de vorige vrijdagen? Bekijk vandaag deze 3 maar eens! De volgende keer komen de laatste gekke gezichten van onze klas aan de beurt. 😁






  



woensdag 27 mei 2020

donderdag 28 mei

Goeie morgen ,

alweer donderdag , eigenlijk gaat het toch wel snel vind ik .
Morgen vrijdag, dan zet meester Lieven de taken klaar en het gesprek is dan om 11u15.
Ik wens jullie een stralend weekend !!
Het  is een verlengd weekend, want het is zondag het feest van Pinksteren, maandag pinkstermaandag.
Een extra vrije dag , dat betekent dat er maandag geen taken zijn.

juf Maddy

Hieronder de taken voor vandaag .

08.45 - 09.00 : LEZEN VAN DE KLASBLOG 

09.00 - 09.45 : TAAK 1  (TAAL of WISKUNDE )
TAAL : INOEFENEN WOORDPAKKET 27 Stappenblok p. 107-108-109-110
Lees zeer goed de oefeningen ! 
Eerst goed kijken en dan JUIST overschrijven !

* p. 107 oef 1 : Maak van elke zin een goede VRAAGZIN en ONDERSTREEP alle                                                  pakketwoorden.
                          Denk aan de hoofdletters en leestekens.
                          Voorbeeld : In de vijver zwemmen allerlei vissen .
                                 -> Zwemmen allerlei vissen in de vijver ? 

              oef. 2 : Vul de ei-brief aan .(zoek die op in je werkschrift spelling)

* p. 108 oef. 1 : Maak goede zinnen , vergeet de hoofdletters en leestekens niet.
                           Onderstreep alle ei en ij woorden .

              oef. 2 : Maak telkens 2 goede samenstellingen.

* p. 109 oef. 3 : Vervang door de juiste letters , schrijf de volledige woorden op .

              oef. 4 : Ontcijfer de woorden, schrijf dan enkel de woorden op. 

* p. 110 oef. 3 : Vul de juiste vorm van het werkwoord in .
      
              oef. 4 : MAG-opdracht
     

09.45 - 10.00 : TAFELDICTEE  
(eerst de oplossingen van dinsdag 26 mei :750 / 1000 / 231 / 750 / 400 // 108 /210 / 9 / 250 / q 3 r 3)

9 x 107 = ............                              110 : 10 = ..........
6 x 160 = ............                              864 : 8 = ............
4 x 250 = ............                              930 : 3 = ............
8 x 3 = .........                                       25 : 5 = ............
48 x 5 x 2 = ................                        19 : 7 = q ... r .....

10.00 - 10.30 : PAUZE 

10.30 - 11.15 : TAAK 2 ( WISKUNDE  of TAAL )
WISKUNDE : SPRONG 11 LES 141 HERHALING p. 25-26-27 (werkschrift D ) p. 28 NIET
*Dit is herhaling , maar lees steeds eerst zeer goed de opdracht zodat je weet wat je moet doen.
*Werk net en verzorgd, controleer je werk .
   -> cijferoefeningen los je op met potlood.

11.15 - 11.45 : WERO (vervolg) / LEESKWARTIER 

We gaan verder met : Zonnestraal 11 "Achter de schermen van de ZOO "
(deze week enkel lezen van Zonnestraal 11 / nog geen opdrachten in het werkboekje)

We bekijken: 

 1. De verschillende beroepen van het park . 
2.  De verschillende manieren van voederen.
3.  De verschillende manieren van verzorgen.
4.  Het onderhoud van het park.
5.  Het nut van dierenparken.

Vandaag lees je heel aandachtig p. 10 - 11 - 12 - 13  
morgen vrijdag 29 mei lees je p. 14 - 15 - 16 
Af en toe stop je even met lezen en stel je jezelf een vraag:
-->Waarover gaat het stukje tekst?
-->Snap ik de inhoud van het stukje tekst?
--> Belangrijke woorden (sleutelwoorden ) duid je aan met fluostift.
-->Noteer moeilijke woorden die je niet begrijpt in je kladschrift. 
     * je kan uitleg vragen aan iemand, (ouders , broer , zus ....)
     * je kan de woorden opzoeken in een boek / internet ....
     * je kan uitleg vragen tijdens ons videogesprek.

11.45 -12.00 : LEESKWARTIER (eigen boek of boek /strip uit de boekenkast op Bingel)
                       of lezen in je Zonnestraal 11 (zie opdracht hierboven)

12.00 - 13.00 : LUNCH 

13.00 - 14.00 : VIDEOGESPREK  
Zorg dat alles klaarligt : werkschriften en schrijfgerief 

dinsdag 26 mei 2020

Woensdag 27 mei

Goeie morgen,

het is alweer woensdag , dit betekent dat er een pakket Bingeltaken klaarstaat.

Bingel - MaterDei

Probeer deze tegen de middag te maken , dan kan je vanmiddag veel spelen .

juf Maddy

dinsdag 26 mei

Goeie morgen ,

Hieronder de taken voor vandaag .
En volg de stappen in de juiste volgorde.


juf Maddy

08.45 - 09.00 : LEZEN VAN DE KLASBLOG 

09.00 - 09.45 : TAAK 1  ( WISKUNDE of TAAL

WISKUNDE : Sprong 11 les 137 Cijferen delen , werkschrift D p. 15-16-17 
                         We maken vandaag delingen waarbij het Honderdtal groter is dan de deler,
                         en het Honderdtal is niet deelbaar .

Hoe ga ik te werk ? 

1. Bekijk eerst dit filmpje .

2. Bekijk nu ook de uitleg van de oefeningen in je werkschrift (juf Maddy)
    Cijferen delen les 137 (H is niet deelbaar )

3. Maak nu de oefeningen in je werkschrift p.15-16-17
    ->schrijf de oefening met balpen
    -> los op met potlood.

09.45 - 10.00 : TAFELDICTEE 
(eerst de oplossingen van maandag 25 mei : 850 / 924 / 420 / 480 / 76 //  210 / 108 / 32 / 15 / q 8 r 7 )

25 x 30 = .....                                  756 : 7 = ......
50 x 20 = .....                                  840 : 2 : 2 = .........
7 x 33 = ......                                      36 : 4 = .........
10 x 75 = ......                                 500 : 2 = .......
80 x 5 = ......                                     27 : 8 = q ... r ....

10.00 - 10.30 : PAUZE

10.30 - 11.15 : TAAK 2 ( TAAL  of WISKUNDE  )
TAAL : Thema 9 Met paard en zwaard.
              -> Les 1 : Hoe word ik ridder ? 
Jammer dat we niet naar Gent konden gaan, want dan gingen we alles weten over ridders , kastelen, jonkvrouwen.....
Gelukkig kunnen we veel hierover lezen in ons TAALBOEK B p. 44-45-46

Hoe ga ik te werk ? 
1. Woordenschat : lees / bekijk eerst p. 44 in je TAALBOEK B Ridders en jonkvrouwen .
2. Bekijk volgende filmpjes van schooltv . (lukt het niet onmiddellijk , dan moet je de pagina 
    'opnieuw  laden '

    Ridders in dienst van de heer .

    Aanval op een kasteel 

    Het kasteel: overal op voorbereid

3. LEES nu in je TAALBOEK B p. 45-46 Les 1 Hoe word ik ridder ? 

Nu weet je ook al heel wat meer over ridders en kastelen .
We maken nog geen oefeningen vandaag in ons werkschrift .

11.15 - 11.45 : WERO (vervolg) / LEESKWARTIER 

We gaan verder met : Zonnestraal 11 "Achter de schermen van de ZOO "
(deze week enkel lezen van Zonnestraal 11 / nog geen opdrachten in het werkboekje)

We bekijken: 

 1. De verschillende beroepen van het park . 
2.  De verschillende manieren van voederen.
3.  De verschillende manieren van verzorgen.
4.  Het onderhoud van het park.
5.  Het nut van dierenparken.

Vandaag lees je heel aandachtig p. 6-7- 8- 9
Af en toe stop je even met lezen en stel je jezelf een vraag:
-->Waarover gaat het stukje tekst?
-->Snap ik de inhoud van het stukje tekst?
--> Belangrijke woorden (sleutelwoorden ) duid je aan met fluostift.
-->Noteer moeilijke woorden die je niet begrijpt in je kladschrift. 
     * je kan uitleg vragen aan iemand, (ouders , broer , zus ....)
     * je kan de woorden opzoeken in een boek / internet ....
     * je kan uitleg vragen tijdens ons videogesprek.

11.45 -12.00 : LEESKWARTIER (eigen boek of boek /strip uit de boekenkast op Bingel)
                       of lezen in je Zonnestraal 11 (zie opdracht hierboven)

12.00 - 13.00 : LUNCH  

13.00 - 14.00 : VIDEOGESPREK 

We beginnen met rekenen, leg dus al je werkschrift klaar !


zondag 24 mei 2020

Maandag 25 mei


Goeie morgen lieve studentjes,

na een verlengd weekend kunnen we er weer tegen aan.
Ondertussen al 10 weken voorbij , we starten week 11 .
En wie weet,  is dit  dan ook onze laatste week van online lesgeven ??
Dinsdag 2 juni kunnen we misschien terug met zijn allen  naar de klas !
Het is nu nog wachten wat de Veiligheidsraad beslist en ook nog te zien of
de school het georganiseerd kan krijgen.
We moeten dus nog wat afwachten .....
Maar jullie zullen tijdig op de hoogte gebracht worden .
Ben je ook al wat nieuwsgierig ? Ik wel hoor !
Maar eerst nog deze week ons beste beentje voorzetten !!

Ik kreeg ook nog enkele brieven , leuk om te lezen .
Sommige vervelen zich af en toe , andere vinden het leuk om wat langer te kunnen slapen, veel te kunnen spelen.....op de trampoline, in het nieuwe zwembad, fietsen op een nieuwe fiets, je haar niet elke dag moeten wassen .......
We zullen elkaar veel te vertellen hebben.

Geen beschrijving beschikbaar.


juf Maddy

Hieronder de taken voor vandaag .

08.45 - 09.00 : LEZEN VAN DE KLASBLOG 

09.00 - 09.45 : TAAK 1  (TAAL of WISKUNDE )
TAAL : WOORDPAKKET 27  Werkschrift spelling p. 59-60  
We herhalen de  * tweeklank ei -> met de ei van trein.
                             * tweeklank ij -> met de ij van blij.

Hoe ga ik te werk ?
1. Beluister eerst het ei lied dat klaarstaat bij jouw Bingeltaken
2. Lees nu de woorden van WP 27 (kader bovenaan p. 59)
3. Duid de ei aan met geel  / ij met oranje 
4. Lees het kader onder de woorden 
    -> lees achteraan je werkschrift spellingweter 19  p. 88  (ei-lied en ei-brief van Saar)
                                                     en  spellingweter 20 p. 89 (ij van blij )
5. Maak nu de oefeningen .
    -> lees eerst de opdracht.
    -> eerst denken  en dan schrijven.
    -> werk en schrijf netjes !
    
Oef. 1 : Schrijf de woorden correct over.
Oef. 2 : Lees van boven naar beneden.
Oef. 3 : Zoek in elke slang het pakketwoord en schrijf op ( 1 woord maar van elke slang !!)
Oef. 4 : Rangschik in de juiste kolom: ei of ij.
Oef. 5 : Vul in met ei of ij .

09.45 - 10.00 : TAFELDICTEE 
(eerst de oplossingen van dinsdag 19 mei : 760 / 320 / 90 / 240 / 1000 // 92 / 60 / 60 / 71 / q 4 r2 )

5 x 85 x 2 = ............                                 630 : 3 = .........
3 x 308 = ...............                                  864 : 8 = ........
7 x 60 = .........                                             96 : 3 = .......
6 x 80 = ...........                                           75 : 5 = .......
4 x 19 = .......                                               79 : 9 = q ... r ....

10.00 - 10.30 : PAUZE  

10.30 - 11.15 : TAAK 2 ( WISKUNDE  of TAAL )
WISKUNDE : Sprong 11 les 136 :Delers en veelvouden , werkschrift D p.13-14  

Vorige week leerden we de DELERS zoeken van een getal,
vandaag leren we wat VEELVOUDEN zijn.
VEELVOUDEN  zijn de producten (uitkomsten van de maaltafels) van de tafels . 

-> de veelvouden van 2 (tellen met sprongen van 2 ) 0 , 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 , 22 ...
-> de veelvouden van 3 (tellen met sprongen van 3 ) 0, 3 , 6 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18 , 21 , 24 , 27 , 30 , 33.
-> de veelvouden van 4 (tellen met sprongen van 4 ) 0 , 4 , 8 , 12 , 16 , 20 , 24 , 28 , 32 , 36 , 40 , 44 ,.
-> ....

Hoe ga ik tewerk ?
1. Bekijk eerst deze les 

2. Bekijk nu de uitleg van de oefeningen (juf Maddy)
les 136 Veelvouden 


11.15 - 11.45 : WERO / LEESKWARTIER 

Nu de dierenparken terug open zijn , starten we met Zonnestraal 11 :
"Achter de schermen van de ZOO "
Misschien heb je ondertussen wel een bezoek gebracht aan een dierenpark ?
(deze week enkel lezen van Zonnestraal 11 / nog geen opdrachten in het werkboekje)

We bekijken in  dit Zonnestraal :

 1. De verschillende beroepen van het park . 
2.  De verschillende manieren van voederen.
3. De verschillende manieren van verzorgen.
4. Het onderhoud van het park.
5. Het nut van dierenparken.

Vandaag lees je heel aandachtig p. 2 - 3 - 4 - 5.
Af en toe stop je even met lezen en stel je jezelf een vraag:
-->Waarover gaat het stukje tekst?
-->Snap ik de inhoud van het stukje tekst?
--> Belangrijke woorden (sleutelwoorden ) duid je aan met fluostift.
-->Noteer moeilijke woorden die je niet begrijpt in je kladschrift. 
     * je kan uitleg vragen aan iemand, (ouders , broer , zus ....)
     * je kan de woorden opzoeken in een boek / internet ....
     * je kan uitleg vragen tijdens ons videogesprek.

11.45 -12.00 : LEESKWARTIER (eigen boek of boek /strip uit de boekenkast op Bingel)
                       of lezen in je Zonnestraal 11 (zie opdracht hierboven)

12.00 : Middag , smakelijk !

Morgen om 13 uur horen we elkaar !
Tot morgen !
Zorg dat alles klaar ligt :))

dinsdag 19 mei 2020

Woensdag 20 mei

Dag jongens👦 en meisjes👧,

zoals gezegd wordt de woensdag vanaf vandaag een beetje anders ingevuld .
Jullie krijgen voortaan op woensdag een pakket Bingeltaken :
 wat afwisseling van wiskunde, taal en spelling.
Zo oefenen we verder in wat we geleerd hebben en kan ik ook zien wat goed gaat maar ook wat nog niet zo goed lukt.
Deze taken moeten gemaakt worden tegen 12 u 's middags.
En dan om 12 u verlengd WEEKEND !!
Geniet ervan ,want het zal stralend weer zijn !!☀☀☀

Ik kreeg al 4 brieven in de brievenbus !!
Leuk hoor , ik ben heel benieuwd wat jullie te vertellen hebben .
Ook kreeg ik een mooie kleurprent van Anahi , Jefke 🐶ziet er prachtig uit !

juf Maddy


Geen beschrijving beschikbaar. Geen beschrijving beschikbaar.

Via deze link kan je een filmpje van de opvang bekijken, er zijn enkele kinderen van de klas te zien die druk aan het werk zijn !

opvang L 3 - L 4 - L 5

maandag 18 mei 2020

Dinsdag 19 mei


Hallo allemaal,

de taken voor vandaag staan klaar .
Eerst alles zeer goed lezen en dan kan je aan de slag !
Het gaat goed vooruit :))

juf Maddy


De taken voor vandaag zijn :

08.45 - 09.00  : LEZEN VAN DE KLASBLOG 

09.00 - 09.45  : TAAK 1 (TAAL of WISKUNDE )
TAAL : Thema 8 les 8 Nadenken over zinnen (dit is een herhalingsles )
               Werkschrift Tijd voor Taal B p. 48-49-50. 

Hoe ga ik te werk ? 
1. BEKIJK eerst de opgenomen les .

Thema 8 les 8 Nadenken over zinnen


2. MAAK nu pas de oefeningen , lees eerst goed de opdrachten zodat je weet wat je moet doen.
    Eerst ook nadenken en dan pas schrijven, zo kan je veel netter werken.


09.45 - 10.00 : TAFELDICTEE 
(eerst de oplossingen van maandag 18 mei : 630 / 540 / 0 / 900 / 672 // 17 / 60 / 20 / 90 / q 5 r 2)

20 x 38 = .....                                            184 : 2 = ......
40 x 4 x 2 = .........                                    360 : 6 = ......
5 x 18 = .....                                              300 : 5 = ......
2 x 2 x 60 = ........                                     710 : 10 = .....
4 x 250 =                                                     56 : 9 = q ... r ....

10.00 - 10.30 : PAUZE 

10.30 - 11.15  : TAAK 2 (WISKUNDE of  TAAL )
WISKUNDE : Sprong 12 les 145 Hoofdrekenen tot 1000 herhaling , enkel p. 32 oefening 1 !
Maak volgende delingen, sommige oefeningen weet je zo uit het hoofd, 
andere oefeningen schrijf je best uit met tussenstappen .
Het quotiënt (uitkomst van de deling) kleur je telkens in het rooster , zo weet je hoeveel punten 
Jantje heeft.

11.15 - 11.45 : WERO (zie opdracht bij gisteren )
Verder werken in je boekje : "Hoe groen is jouw gemeente " 

11.45 - 12.00 : LEESKWARTIER (eigen boek of boek/strip uit de boekenkast op Bingel)

12.00 - 13.00 : LUNCH Smakelijk !

13.00 - 14.00 : VIDEOGESPREK 
Zorg dat alles klaarligt !

zondag 17 mei 2020

Maandag 18 mei

Goeie morgen allemaal,

We starten de dag met de verjaardag van Alany !   Alany is jarig en mag 9 kaarsjes uitblazen !
 Een gelukkige , zonnige , stralende.... verjaardag !!! xxx



Minder leuk is dat we vandaag  niet naar Gent kunnen :((
We gingen dus vandaag vertrekken tot woensdag , maar helaas, Corona heeft daar anders over beslist.
Maar uitstel is geen afstel, komt goed !!

Deze week een korte week want donderdag is het Hemelvaart , het is een verlengd weekend .(donderdag en vrijdag geen taken !)

Veel werkplezier,
juf Maddy

De taken voor vandaag zijn :

08.45 - 09.00  : LEZEN VAN DE KLASBLOG 

09.00 - 09.45  : TAAK 1 (TAAL of WISKUNDE )
TAAL : Thema 8 les 5 verkleinwoorden (-je , -tje , -pje , -etje )  
-> Taalboek B (boek met de dikke kaft ) p. 37 / 38 /39 /40 /41 /42 /43
-> Werkschrift Tijd voor Taal B p. 41 / 42 /43 

Vandaag geen woordpakket want het is een korte week.
We herhalen in deze les verkleinwoorden op - je ,- tje, - pje, - etje.

Hoe ga ik te werk ? 
1. EERST LEES je het lesje p. 37 in je Taalboek B (boek met de harde kaft )
    In deze les merk je heel wat verkleinwoorden op .
2. DAARNA LEES je 2 teksten (A en B tekst ofwel B en C tekst )
3. MAAK nu de oefeningen in je werkschrift , LEES natuurlijk goed de opdrachten !
    -> je maakt 2 taken MOET  (p. 41 en p. 42 of  p. 42 en p. 43 of  p. 41 en p. 43 )
    -> je mag ze ook alle 3 maken, maar dat moet niet.


09.45 - 10.00 : TAFELDICTEE 
(eerst de oplossingen van donderdag 14 mei : 105 / 960 / 240 / 24 / 90 // 21 / 110 / 109 / 5 / q 3 r 5)

9 x 70 = .....                    34 : 2 = ......
3 x 3 x 60 = ........         180 : 3 = ......
18 x 0 x 20 = .......        200 : 10 = .....
30 x 30 = ....                 810 : 9 = .....
6 x 112 = .....                   32 : 6 = q .. r ...

10.00 - 10.30 : PAUZE 

10.30 - 11.15  : TAAK 2 (WISKUNDE of  TAAL )
WISKUNDE : Sprong 11 les 133 Delers , werkschrift D p. 7-8 

Even herhalen : 
- we kennen 4 bewerkingen : 
   een optelling, een aftrekking, een vermenigvuldiging en een deling.
-  voorbeeld van een deling -> 15 : 3 = 5 ,
    het deeltal is 15 ,  de deler is 3 ,  het quotiënt is 5.

Vandaag gaan we leren  of een getal deelbaar is of niet .
- een getal is deelbaar als de rest 0 is
- een getal is niet deelbaar als er rest is .
->  we leren de delers zoeken van een getal .

Bekijk  volgend filmpje van Xnapda ( enkel kijken  tot 3.44 !)
 NIET verder , dit moeten wij nog niet kunnen)

delers  (filmpje)

Bekijk nu de opgenomen les , misschien nog een 2de keer, .....

les 133 delers (filmpje)

Goed bekeken en beluisterd ?? 
 -> Dan kan je beginnen aan de oefeningen p. 7 en 8
 -> LEES steeds eerst goed de opdracht zodat je weet wat je moet doen !


11.15 - 11.45 : WERO 
Eerst de oplossingen van het werkblad van donderdag : 
mijn gemeente in de provincie West-Vlaanderen.
Wie zijn onze buren ? 

*Ten noorden van de gemeente Oostkamp ligt Brugge.
* Ten oosten van de gemeente  Oostkamp ligt  Beernem.
* Ten zuiden van de gemeente Oostkamp ligt Wingene.
* Ten westen van de gemeente Oostkamp ligt Zedelgem .

Vorige week kreeg je als opdracht om te onderzoeken welk landschap onze schoolomgeving is .
Als je het werkblad over landschappen goed hebt gelezen  , dan kwam je wellicht tot het besluit dat we ons bevinden in een 
'landelijk landschap '.
We hebben dus het geluk dat er heel wat natuur (groen ) is  .



Vandaag en morgen maak je dit werkboekje :
" Hoe groen is jouw gemeente?"

 Beluister ook eens het pas verschenen liedje over Ruddervoorde.
                                          Bekijk ook de beelden, zo kan je echt wel zien dat Ruddervoorde een
                                          groene, landelijke gemeente is .




11.45 - 12.00 : LEESKWARTIER (eigen boek of strip/boek uit de boekenkast op Bingel)

12.00 :  LUNCH 

We horen elkaar morgen om 13 uur !
Zorg dat je alle werkschriften bij de hand hebt, ook schrijfgerief .

vrijdag 15 mei 2020

vrijdag 15 mei

Het is een beetje een rare dag vandaag! De helft van de kinderen mag vandaag terug naar school, naar hun eigen klas, naar hun vriendjes en hun juf... wij nog niet!    Snif, snif... 
😠 

Ik  mis jullie wel een beetje. Choco en ik (maar ook juf Maddy) vragen ons eigenlijk wel af hoe jullie je dag doorbrengen. Sommigen gaan wellicht naar de opvang, maar anderen blijven thuis. Alleen? Of met mama en papa, Hoe verloopt de dag? Hoe leuk vinden jullie dat daar? Vervelen jullie je niet? Mag je dingen niet meer doen wat je vroeger wel mocht doen? Of zijn er zaken die je nu precies wel mag doen wat vroeger niet mocht? Wat vind je het leukst in Corona-tijden en wat vind je helemaal niet fijn? Choco bijvoorbeeld, leest elke dag een ander stripverhaal. (eigenlijk kijkt hij juist naar de prentjes want hij kan nog niet goed lezen) Dat deed hij vroeger nooit! En wat vind je van die computer-lessen? Vind je dat leuk of heb je veel liever les in de klas? Mis je je vrienden en vriendinnetjes? De juf en de meester? De speeltijden? Daarover krijgen jullie in de taalles wel een heel speciale opdracht! Straks meer daarover.



A. MEETKUNDE

Proficiat... goed en net gewerkt! Traag, nauwkeurig en met een lat (geodriehoek)! Fijn zo. Wat hebben we ondertussen geleerd? Even herhalen en terug opfrissen.

° les 112 : het vierkant
                 - 4 rechte hoeken
                 - 4 even lange zijden
                 - 2 paar evenwijdige zijden
° les 118 : de rechthoek
                 - 4 rechte hoeken
                 - overstaande zijden zijn even lang
                 - overstaande zijden zijn evenwijdig

OPDRACHT 1   : les 115   MK   het vierkant

a. Onderzoek het vierkant
b. Teken wat gevraagd wordt

OPDRACHT 2   : les 128   MK   de rechthoek

a. Onderzoek de rechthoek
b. Teken wat gevraagd wordt


OPDRACHT 3   : les 121   MK   eigenschappen van vierhoeken (80-81)

Oef 1 : Verbind de tegels met de juiste naam. Het vierkant en de rechthoek haal je er natuurlijk meteen uit. Voor de rest help ik je wel een beetje.

a. De bovenste vierhoek heeft 4 even lange zijden en de overstaande zijden zijn evenwijdig. Toch is het geen vierkant, want hij heeft geen 4 rechte hoeken. Dit is een ruit.

b. De tweede vierhoek is net een scheefgezakte rechthoek. De overstaande zijden zijn even lang en ook evenwijdig. Toch is het geen rechthoek, want ook deze figuur heeft geen 4 rechte hoeken. Zo'n figuur noemen we een parallellogram.

c. De onderste vierhoek heeft juist 1 paar overstaande evenwijdige zijden. Dit is een trapezium.

Oef 2 : Lees zeer goed wat er onder de roosters staat. Maak eerst een schets. Gebruik natuurlijk een lat. Lees ook nog eens goed wat hierboven (bij oef 1) staat en bekijk daar nog eens de voorbeelden.

Oef 3 : Precies werken zodat je de figuren kunt overplooien en ze mooi op mekaar passen.In de hokjes zie je hoeveel rechten je zo kunt tekenen. (zie voorbeeld hieronder)

Slimleren - Parallellogram, ruit, trapezium en vlieger  1 rechte in dit trapezium

Oef 4 : Punten geven... welke figuur is de vierhoekenkampioen?

B. TAAL     een brief

Thema 8  les 3   (Taalboek 35-36       Werkschrift B 36-37)

Je leert een brief schrijven. Die brief moet je versturen naar de juf/de meester. Daarin ga je precies schrijven hoe jij je dag doorbrengt in deze coronatijden. Klasnummers 1 - 11 schrijven een brief naar de juf, klasnummers 12 - 22 naar meester Lieven.

VOORAF (werkschrift 36)

1. Vul maar netjes in :
    Ik moet een brief schrijven
    De zender is : eigen voornaam en familienaam
    De ontvanger is : juf Maddy of meester Lieven

2. De woordspin
In het midden schrijf je "coronavirus". De spin vul je verder aan met allerlei woorden (ideetjes) die je straks kunt gebruiken in je brief. (vb. lessen op de computer, oma en opa, wandelen en fietsen, ...)

3. Nu moet je je brief uitschrijven in je schrift (bladzijde 37) Dit is het kladwerk.

Adres zender (hoofdletters waar het moet!)
- eigen voornaam en naam
- jouw straat en nummer
- postcode en gemeente

Adres ontvanger (hoofdletters waar het moet!)
- Mevrouw Maddy Hollevoet
- Ruitjesbosstraat 3
- 8820 Torhout
of
- Meester Lieven Claeys
- Boomgaardstraat 7
- 8020 Oostkamp

Dan de brief zelf. Er staan nummertjes... dat wordt uitgelegd in je taalboek bladzijde 35.
Bij nr 1 schrijf je bijvoorbeeld Lieve juf Maddy of Beste meester Lieven.
Bij nr 2 vertel je kort wie jij bent en waar je nu je werk aan het maken bent. (vb. Ik ben Choco en schrijf deze brief vanuit mijn slaapkamer waar mijn bureau staat)
Bij nr 3 schrijf je alles wat je te vertellen hebt over deze coronatijden (zie woordspin). Gebruik hoofdletters en leestekens waar het moet en vorm vooral goede zinnen. Overlezen dus!!!
Bij nr 4 schrijf je een korte afsluitende zin... misschien heb je zelf een speciale vraag voor de juf of de meester?
Bij nr 5 doe je natuurlijk vele groetjes en tenslotte bij nr 6 nogmaals je adres. (met handtekening)

In het boek staat ook waar je best een lijntje (regel) moet overlaten en waar je precies de datum van vandaag moet schrijven. Lees zeker wat er onderaan staat en kleur de bolletjes als het OK is. Laat je brief zeker eens nalezen door je mama of papa en lees hem ook eens hardop voor.

4. En nu in het NET.  
Zoek een net blad papier (heb je er met lijntjes?) Schrijf zeer netjes je brief over. Als dat gelukt is, moet je op zoek naar een postzegel en een envelop. (Nu moeten je mama en/of papa natuurlijk wel een beetje helpen.) Laat je mama of papa het adres van juf Maddy of meester Lieven (zie hierboven) op de envelop schrijven en de postzegel op de juiste plaats kleven. Je eigen adres schrijf je op de achterzijde. Het adres en de postzegel moeten namelijk op de juiste plaats op de envelop. (zie taalboek 36)

C. MUZISCHE

De opdracht van Slinkachu sparen we voor de volgende keer. Nu zou ik graag hebben dat je je brief voor de juf of de meester een beetje versierd. Maak aan de achterkant ook een mooie tekening van jezelf in deze coronatijden. Stop er misschien ook eens een leuk fotootje bij. (hoeft niet hoor)

Als je brief dan op en top in orde is mag je die in de envelop steken en dichtkleven. Zeker van jezelf? Want als de enveloppe dicht is kun je er natuurlijk niets meer aan veranderen. Dan moet je hem nog gaan posten. Ga op zoek naar een rode brievenbus en stop je enveloppe ten laatste maandag erin. Dan krijgen de juf en de meester nog volgende week jullie brieven. We kijken er al naar uit hoor!!!!!

😅😙😶😭😮😯😰😱😲😳😴😵😶🙀😿😿😾😽😼😻😺😹😸😷😣😤😥😦😧

O ja, omdat ik denk dat het al een hele tijd geleden is dat je je klasgenootjes hebt gezien (misschien ben je al vergeten hoe ze eruit zien) nog enkele lieve snoetjes van leerlingen uit de klas. Heb je alle vriendjes en vriendinnetjes herkend op de vorige vrijdagen? Bekijk vandaag deze 3 maar eens! De volgende reeks vriendelijke foto's van enkele vrolijke klasvriendjes komt er de volgende keer. 😁


  





woensdag 13 mei 2020

Donderdag 14 mei

Dag jongens en meisjes,

een nieuwe reeks taken staat klaar.
Morgen is het alweer vrijdag en krijg je taken van meester Lieven.
Het gesprek met meester is om 11.15

Een fijn weekend,

juf  Maddy

08.45 - 09.00 : LEZEN VAN DE KLASBLOG  

09.00 - 09.45 : TAAK 1 ( TAAL of WISKUNDE )
TAAL : INOEFENEN WP . 26  woorden met ng / nk 
              STAPPENBLOK SPELLING (in ringmapje ) 

p. 103 : MOET-opdracht           
              oef 1 : Vul in met ng of nk en schrijf de woorden volledig op.
              oef. 2 : Maak goede zinnen , begin met het stukje met een HOOFDLETTER ,
                        (tip : duid eerst de hoofdletters aan 
                                  zeg eerst de zin luidop , pas dan schrijven )
                       vergeet ook het LEESTEKEN niet. 

p. 104 : MAG-opdracht 

p. 105: MOET-opdracht
             oef 3 :   Vul het passende werkwoord , schrijf de hele zin JUIST over .
                           (hoofdletters-leestekens ! )
             PAS OP : Soms moet je het werkwoord aanpassen !
              Voorbeeld : vangen -> Ik vang de bal net op tijd .

p. 103 : MOET-opdracht
              oef. 3 :  Vul het juiste woord in en schrijf de hele zin JUIST over .
                            (hoofdletters-leestekens)
              oef. 4 : MAGje

09.45 - 10.00 : TAFELDICTEE  
(eerst de oefeningen van woensdag 13 mei verbeteren :
   900 / 645 / 270 / 160 / 0  //  30 / 50 / 6 / 36 / q 2 r  1 )

7 x 15 = .....                                84 : 4 = .........
8 x 120 = ......                           550 : 5 = .........
6 x 40 = .....                              872 : 8 = .........
3 x 8 = ......                                 50 : 2 : 5 = ........
5 x 9 x 2 = ..........                        29 : 8 = q ... r ...

10.00 - 10.30 : PAUZE   

10.30 - 11.15 : TAAK 2 ( WISKUNDE of TAAL
WISKUNDE : 

1. Even opwarmen Werkschrift C p. 95 oef . 3 Delen is nieuw  -> 3 oefeningen als herhaling .
    Hopelijk is het cijferen goed gelukt gisteren, daarom vandaag als herhaling 3 oefeningen.

2. Sprong 11 Werkschrift C les 131 Herhaling inhoudsmaten.

    Dit is een herhalingsles , normaal gezien zou dit vlot moeten gaan .

    Hoe ga ik te werk ? 
    * LEES eerst je Neuze neuze boekje op p. 31
    * BEKIJK het filmpje dat klaarstaat bij jouw Bingeltaken.
    * MAAK nu de oefeningen p. 4 
        Opgelet bij oef. 5 Vul de passende maateenheden aan , hier niet enkel inhoudsmaten !
        ( lengtematen : m - dm - cm //  inhoudsmaten:  l - dl - cl  // gewicht : kg - gram )
     * INOEFENEN : er staan nog 2 taken klaar op Bingel .


11.15 - 11.45  : WERO  
We verbeteren eerst het werkblad "Mijn gemeente" 
 I =  Oostkamp
II =  Hertsberge
III = Ruddervoorde 
IV = Waardamme

Vandaag maken we het werkblad "Mijn provincie "          
 


 * Teken de windroos .
 * Omtrek de gemeente Oostkamp met groen.
 * Welke gemeente(n) liggen ....?


11.45 - 12.00 : LEESKWARTIER (eigen boek of boek/strip uit de boekenkast op Bingel )

12.00 - 13.00 : LUNCH  

13.00 - 14.00 : VIDEOGESPREK  
Zorg dat je alles bij de hand hebt , we beginnen met de les cijferen delen van woensdag.






dinsdag 12 mei 2020

Woensdag 13 mei

Goeie morgen,

Vandaag gaan we terug verder met cijferen delen.
Dat wordt spannend. Maar vorige week ging dat al goed, dus vandaag een stapje verder.
SAMEN lukt ons dat !

Zie hier de taken voor vandaag .

08.45 - 09.00 : LEZEN VAN DE KLASBLOG

09.00 - 09.45 : TAAK 1      ( WISKUNDE of TAAL
WISKUNDE : Rekensprong C Sprong 10 les 126 p. 90-91
                          -> CIJFEREN DELEN : het Tiental is niet deelbaar door de deler .  

Wat is anders bij deze les ?
Vorige week leerden we cijferen delen , ELK cijfer was precies deelbaar door de deler,
er was nooit rest.
Vandaag zal het Tiental niet altijd precies deelbaar zijn door de deler  en zullen we rest hebben bij de rang van de Tientallen.

Hoe ga ik te werk ?  

1. BEKIJK onderstaand filmpje zeer goed !! Bekijk het gerust meerdere keren en 
    LEES  de  verwoording ernaast.


2. NEEM  je werkschrift C op pagina 90-91 ,
    BELUISTER en bekijk nu ook  de opgenomen les.
    Ik help jullie op weg !


     les 126 cijferen delen (juf Maddy)

     *  Bekijk de les een eerste keer.
     *  Bekijk nog eens opnieuw en nu kan je meedoen.
     *  Je schrijft de oefening met balpen maar je lost op met POTLOOD.
     *  Ken je nog het ballonmannetje ?
         Dit helpt je om de verschillende stappen te zetten in de juiste volgorde.
         Teken het gerust op p.90-91 

 3. AAN HET WERK !
     Werk netjes !


09.45- 10.00 : TAFELDICTEE (apart schriftje of blaadje)
(eerst de oplossingen van dinsdag 12 mei :640 / 963 / 250 / 480 / 990 // 12 / 250 / 80 / 71 / q 2 r 5)

6 x 150 = .....                                   150 : 5 = ......
3 x 215 = .....                                   400 : 8 = ......
9 x 30 = .......                                      42 : 7 = .....
4 x 40 = .....                                     360  : 10 = ....
17 x 0 x 8 = .....                                 17 : 8 = q .... r ....

10.00 - 10.30 : PAUZE

10.30 - 11.15: TAAK 2  ( TAAL of WISKUNDE )
TAALThema 8 les 6 Begrijpend lezen  Op stap (werkschrift Tijd voor Taal B p. 44-45)  
Wat leren we ?  
- Je leert informatie opzoeken in tabellen , schema's ....

 William heeft een uitnodiging gekregen voor het verjaardagsfeestje van Luna.
Het feestje vindt plaats in het Kindermuseum in Brussel.
Daar kan William met de tram  naartoe.
Het feestje begint om 14 uur.
Hoe laat komt de tram ,vraagt William zich af .
Hij wil zeker niets missen van Luna's feestje.

Wat moet hij doen om zeker op tijd te komen ?
=> Hij moet de dienstregeling van de tram raadplegen.

Beluister de uitleg van de juf !

Thema 8 : les 6 Begrijpend lezen (juf Maddy) 

Oefeningen in je werkschrift B p. 44-45.
Bekijk eerst zeer goed de dienstregeling !
Dan pas kan je de opdrachten maken , lees natuurlijk eerst zeer goed de opdracht.

Oef.1 p. 44 :Kleur in de tabel  :   
                    * rood :het traject van de EERSTE trein (van boven naar onder )
                    * geel : het traject van de  LAATSTE trein (van boven naar onder )
                    * groen : de uren waarop de treinen in MECHELEN VERTREKKEN  
                       (van links naar rechts)
                    * blauw: de uren waarop  de treinen in AMSTERDAM AANKOMEN 
                       (van links naar rechts)

Oef. 2 p. 44 : In Brussel zijn er 3 stations , welke ?

Oef. 3 p.44 : Los de vragen op ! Lees goed de vragen natuurlijk !

Oef. 4 p. 45 : Kijk naar de openingstijden op de tabel en beantwoord de vragen.



11.15 - 11.30 : LEESKWARTIER ( eigen boek of boek/strip uit de boekenkast op Bingel)

11.30 : VRIJAF !   

Morgenmiddag om 13 uur horen we elkaar terug !!

maandag 11 mei 2020

Dinsdag 12 mei

Goeiemorgen allemaal,

zie hieronder de taken voor vandaag .

Veel succes,
juf Maddy

08.45 - 09.00 : LEZEN VAN DE KLASBLOG  

09.00 - 09.45 : TAAK 1 ( WISKUNDE  of TAAL )
WISKUNDE : Sprong 10 les 127 Breuken p. 92-93 (werkschrift C)   
Dit is een herhalingsles : 
-vooraleer je begint, lees je nog eens je Neuze neuze boekje op p. 8-9-10-11-12
-neem nu je werkschrift en lees eerst zeer goed de opdrachten .

Uitleg bij de oefeningen :
Oef. 1 p. 92 : Vul aan wat uit de breukmachientjes komt .
Voorbeeld: laatste oefening ->  in 100 -  breuk   -> uit  ?? 
                                                                             4
                  
                   Je neemt dus   van 100 =  ?? (bewerking 100 : 4 = 25 )
                                        
Oef. 2 p. 92 : Vul aan .  
Voorbeeld : laatste oefening van het driehoekje 
 ->   4 van 42 is .28.....         (Wat is het geheel ?   42 )
                                          (In hoeveel gelijke delen moet ik verdelen ? in 6 -> 42 : 6 = ...)
                                             (Hoe groot is één deel ? 7)
                                             (Hoeveel deeltjes moet ik nemen ? 4)
                                              (Hoeveel is dit dus samen ? 4 x 7 = 28
                    
 Oef. 3 p. 92 Welk deel is weg ?  Welk deel blijft over ? 
Voorbeeld : eerste oefening  

In hoeveel gelijke stukken is die bol kaas verdeeld (neem je potlood en teken )
-> in 4

-> uit de bol kaas is dus 1 van de 4 gelijke delen weg , ik noteer 1 (kleinste stuk )
                                                                                                       4
-> er blijven dus 3 van de 4 gelijke delen over, ik noteer 3 (grootste stuk )
                                                                                          4

  Oef. 4 p. 92 MAG -opdracht -> Wat ging er in het machientje ?

Oef. 5 p. 92 Omcirkel wat het MEEST is ! (laat je niet foppen)
TIP : lees de breuken in het lang !!

Oef. 6 p. 93 MAG- opdracht -> Vul aan wat het breukmachientje doet.

Oef . 7 p. 93  Stel de gegevens in beide diagrammen voor .
                      Beantwoord de vragen .
Lees eerst goed de tabel , het gaat over de leeftijden van de Belgische bevolking .

Diagram 1 : In hoeveel gelijke delen werd de bevolking verdeeld ?
                      -> in 20 gelijke delen (20 is de noemer van de breuk)
                      -> je telt dus 20 vakjes 
                      -> kleur nu in volgorde , begin vooraan: van links naar rechts  geel , enzovoort .......
                                                                                                                           20 

Diagram 2 : Hier tel je per leeftijdscategorie 20 vakjes (van onder naar boven )
                      -> leeftijd van 0 - 19 jaar =  4  deel van de Belgische bevolking
                                                                   20     
                      -> kleur dus van onder naar boven 4 van de 20 vakjes geel .   

 Beantwoord nu nog de 2 vragen .

Opgelet : Op BINGEL staat nog een taak klaar over breuken !

09.45 - 10.00 : TAFELDICTEE (in schriftje of apart blaadje)

(eerst de oplossingen van gisteren ma. 11 mei : 900 / 750 / 412 / 480 / 250 // 35 / 37 / 8 / 14 / q 6 r 3)

4 x 160 = .....                          96 : 8 = ....
9 x 107 = .....                          1000 : 2 : 2 = .......
2 x 25 x 5 = .......                    560 : 7 = .........
4 x 60 x 2 = .......                    710 : 10 = ......
99 x 10 = ........                        22 : 8 = q ... r.....

10.00 - 10.30 : PAUZE  (doe wat je leuk vindt .....)

 10.30 - 11.15 : TAAK 2    ( TAAL of WISKUNDE )
TAAL : Thema 8 les 4 Soorten zinnen Werkschrift Tijd voor Taal B p. 38-39  
Wat leren  en herhalen we ?

* We leren wat zinnen zijn , we leren de soorten zinnen  en ook de passende leestekens .
    -> de mededelende zin   : Ik maak mijn taakjes netjes  
    -> de vraagzin                : Heb je zin in een ijsje
    -> de bevelzin                : Ruim je kamer op !  
    -> de uitroepzin             : Au !!!  

Hoe ga ik te werk ? 

1. Bekijk nu volgend filmpje 

3de-leerjaar/leestekens-en-soorten-zinnen

2. Neem je werkschrift en lees zeer goed p. 38 

3. Maak nu de oefeningen p. 39 
Oef. 1 p . 39 :
-> Kleur de vraagzinnen groen, de bevelende zinnen rood , de mededelende zinnen laat je wit.


Oef. 2 p. 39 :
-> Schrijf de zin in de juiste tekstballon en voeg het juiste LEESTEKEN toe .
-> En .... vergeet ook de HOOFDLETTERS niet .
-> Werk NET !

4. BINGELTAAK : Op Bingel staat een taak klaar om de soorten zinnen in te oefenen.

11.15 - 11.45 : WERO  (tijd tot donderdag )

Onze schoolomgeving is gelegen in het gehucht Baliebrugge,
Baliebrugge ligt in de gemeente Ruddervoorde.
Ons land kent heel wat gemeentes, namelijk 580. Vroeger nog veel meer !
Maar sommige kleinere gemeentes werden opgenomen bij een grotere gemeente.


Dit gebeurde ook met Ruddervoorde, Ruddervoorde werd een deelgemeente van Oostkamp.
Er behoren nog deelgemeentes tot Oostkamp.
Aan jullie nu om informatie op te zoeken (eventueel hulp vragen aan mama/papa/....)
en dan kan je volgende werkblaadjes invullen.


Hoe ga ik te werk ? 
1. EERST lees je de werkblaadjes , vul nog niets in !
2. ZOEK dan informatie op , deze link hieronder  kan je helpen .
    Je mag natuurlijk nog andere sites bezoeken ook , of een infoboekje van de gemeente...

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostkamp

3. VUL nu je werkblaadjes in , doe dat met potlood.
            


 11.15 - 12.00 : LEESKWARTIER   (eigen boek of boek/strip uit de boekenkast op Bingel )

12.00 - 13.00 : LUNCH   Smakelijk !! 

13.00 - 14.00 : VIDEOGESPREK  

We horen elkaar om 13.00 !!
Zorg dat alles klaarligt !!




Tabeau vivant (Pieter Breughel Kinderspelen)

 Vandaag leerden we in de les muzische kennismaken met een 'tableau vivant'.(drama) Leren dramatiseren, een compositie samenstellen ...